ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 234
                                               

Доступ до інформації і знань

Доступ до інформації і знань - 1. Загальна доступність необхідних методів, засобів і навичок для ефективного використання знань, тобто доступність мереж, інфраструктури і послуг, а також інформаційних ресурсів, необхідних для повноцінної реалізац ...

                                               

Електронне постачання

Електронне постачання - Обіймає всі електронні форми купівлі і постачання товарів у виробничому циклі підприємства. Одним з головних елементів електронного постачання є електронні каталоги продуктів та послуг.

                                               

Енергоінформаційне перенесення

Енергоінформаційне перенесення - це перенесення властивостей, запис, перезапис інформації, характерної для одного обєкта на інший за допомогою електромагнітного або іншого з біофізичної природи випромінювання - торсіонного, спінорного поля або по ...

                                               

Єдиний інформаційний простір

Єдиний інформацийний простір - являє собою сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує і ...

                                               

Інформаційна архітектура

Інформацийна архітектура - це перш за все ефективне управління вмістом, чітко визначені процедури та інформаційна політика сайту. Інформаційна архітектура є складним процесом, який включає в себе багато інших галузей знання. Перші стадії становле ...

                                               

Інформаційна індустрія

Інформацийна індустрія - широкомасштабне виробництво інформаційних товарів і послуг різного типу на базі найновіших ІТ мереж). Воно складається з двох суттєво різних частин: виробництво інформаційної техніки і виробництво безпосередньо інформації.

                                               

Інформаційна революція

Інформацийна революція - метафора, яка відображає революційний вплив інформаційних технологій на всі сфери життя суспільства в останній чверті ХХ сторіччя. Це явище інтегрує ефекти попередніх революційних винаходів в інформаційній сфері, оскільки ...

                                               

Інформаційна система

Інформацiйна систeма - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. За ДСТУ 2392-94: Інформаційна система - комунікаційна система, що забезпечує збиранн ...

                                               

Інформаційне моделювання будівель

Інформаційне моделювання будівель або скорочено BIM - це процес оптимізації проєктування і будівництва. За допомогою BIM-технології створюється інформаційна модель, яка забезпечує точне бачення проєкту в цілому. Технологія інформаційного моделюва ...

                                               

Інформаційне наповнення сайту

Інформацийне наповнення сайту - це інформація чи досвід, який направлений на кінцевих користувачів чи аудиторію, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.

                                               

Інформаційний голод

Інформацийний голод - нестача інформації про які-небудь події, процеси, явища, факти, незадоволення потреб споживачів інформації. Інформаційний голод виникає внаслідок обмеження інформації, нерозвиненості інформаційної інфраструктури, ринку інфор ...

                                               

Інформаційний масив

Однорідні інформаційні сукупності реквізитів, обєднані спільним змістом, утворюють інформаційний масив. Основні елементи інформаційного масиву - це записи, під якими розуміють значення однієї позиції масиву. Записи є тими елементами масиву, з яки ...

                                               

Інформаційний шум

Інформацийний шум - неважлива, вторинна інформація, якою супроводжується або заміщується основне повідомлення. Шумування інформаційне - елемент інформаційних технологій; штучне перевантаження споживача інформації незначущою вторинною, "зайвою" ін ...

                                               

Інформаційні технології протикорозійного захисту

Інформацийні технології протикорозийного захисту - комплексна науково-технічна проблема, яка повязана як з фундаментальними дослідженнями в області фізико-хімічних процесів корозії, так і розробками технологічних систем управління протикорозійним ...

                                               

Інформаційно-комунікаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології - часто використовується як синонім до інформаційних технологій, хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій, компютерів, підпрограмного забезпеч ...

                                               

Інфраструктура як код

Інфраструктура як код) - це спосіб постачання та керування обчислювальними та мережевими ресурсами методом їх опису у вигляді програмного коду, на відміну від налаштовування необхідного обладнання власноруч чи з допомогою інтерактивних інструмент ...

                                               

Історія інформаційних технологій

Історія інформаційних технологій почалася задовго до появи в 20 столітті сучасної дисципліни інформатики. Ця історія бере початок від винаходів механічних обчислювальних машин та математичних теорій та веде до сучасних концепцій та компютерів.

                                               

Компютер

Компютер або електронно-обчислювальна машина - програмно-керований пристрій для обробки інформації. За будовою, це може бути механічний або не механічний пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безпере ...

                                               

Мережево-центрична війна

Мережево-центрична війна - воєнна доктрина, яка була вперше застосована Міністерством оборони США. Мережево-центрична війна - війна, орієнтована на досягнення інформаційної переваги за допомогою обєднання військових обєктів у інформаційну мережу. ...

                                               

Нова інформаційна технологія

Нова інформацийна технологія - Інформаційна технологія з дружнім інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп’ютери і телекомунікаційні засоби. Основними принципами нових комп’ютерних технологій є: гнучкість процесу зміни пост ...

                                               

Освітні технології

Технологія за своєю суттю є поліваріативна. Вона може реалізуватися за технологічними схемами Д. Ельконіна, Б. Нікітіна, П. Підкасистого, М. Строніна, М. Шуть та інших, використовуватись у процесі навчання дітей різних вікових груп. Як зазначає Г ...

                                               

Перспективи квантових компютерів

Квантовий компютер - обчислювальний пристрій, який шляхом виконання квантових алгоритмів істотно використовує під час роботи квантово-механічні ефекти, такі як квантовий паралелізм і квантова заплутаність. Квантовий паралелізм є у тому, що ці у п ...

                                               

Стартап

Стартап, стартап-компанія - нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами. Часто стартап-компанії називають "га ...

                                               

Стартапи у Вірменії

Старптапи у Вірменії - сукупність стартапів Вірменії, що сформовані у IT-кластер та перебувають у центрі уваги як місцевих урядовців, так і міжнародних інвесторів. Протягом останніх років сфера ІКТ складала близько 3-4 % від ВВП Вірменії і щорічн ...

                                               

Сумісність

Сумісність - властивість обєкта вступати у взаємодію з іншими обєктами, при цьому обєкти не повною мірою виключають прояв один одного. Здатність двох або більше систем виконувати ідентичні функції. Придатність обєктів до спільного використання у ...

                                               

Тіньовий бан

Тіньовий бан - техніка блокування контенту користувача в онлайн-співтоваристві, яка не дозволяє користувачеві відразу усвідомити той факт, що його якимось чином обмежили.

                                               

Accelerated mobile pages

Accelerated Mobile Pages - технологія прискорених мобільних сторінок з відкритим вихідним кодом. Вона дозволяє при низькій швидкості мережі виконати оперативне завантаження веб-сторінок. Створена компанією Google в 2015 році.

                                               

BIMx

BIMx або Graphisoft BIMx - це набір настільних та мобільних програмних засобів від компанії Graphisoft, призначених для інтерактивного представлення 3D-моделі та 2D-документації будівельних інформаційних моделей в BIM процесах. Операційні системи ...

                                               

CALS

CALS - концепція і ідеологія інформаційної підтримки життєвого циклу продукції на всіх його стадіях, заснована на використанні єдиного інформаційного простору, що забезпечує одноманітні способи взаємодії всіх учасників цього циклу: замовників про ...

                                               

Odra (компютер)

Odra вирізнялась можливістю роботи з програмним забезпеченням, створеним третіми особами, і можливістю підключення периферійних пристроїв. Один з останніх екземплярів компютера "Odra" вийшов з експлуатації 18 липня 2003 року після 29 років безпер ...

                                               

Phase One Karma

Phase One Karma - ІТ- компанія, яка створює корисні продукти на основі технологій штучного інтелекту. За час існування компанії P1K створила Unicheck, платний онлайн-сервіс пошуку плагіату у текстових документах, та Loio, інструмент оптимізації р ...

                                               

Rockstar Games Social Club

Rockstar Games Social Club, скор. RGSC) - управління цифровими правами, багатокористувацька гра та засіб послуг звязку. Назва соціальної мережі повязано з організованою злочинністю, яка зазвичай використовує термін "соціальний клуб", щоб описати ...

                                               

SOHO (бізнес)

SOHO - назва сегменту ринку. SOHO відноситься до категорії бізнесу, який включає в себе від 1 до 10 працівників. Концепція віддаленої роботи зявилася на початку 70-х років XX століття. Починаючи з середини 1990-х років, сукупність таких чинників, ...

                                               

Вербальна комунікація

Вербальна комунікація - спосіб передачі інформації, що передбачає цілеспрямований словесний спосіб обміну певними повідомленнями, мовна сторона яких має ієрархічну структуру й виступає в різних стилістичних різновидах.

                                               

Віртуальне зєднання

Віртуальне зєднання, віртуальний канал - канал звязку в мережі комутації пакетів, який зєднує двох і більше абонентів, і складається з послідовних фізичних ланок системи передачі між вузлами звязку, а також з фізичних і логічних ланок всередині к ...

                                               

Комунікант

Комунікантами масової комунікації можуть виступати: професійні комуніканти або аматори організованого спілкування не професійні, що стараються діяти за вимогами професійної комунікації. До комунікантів належать ті, мовці, які для спілкування вико ...

                                               

Комунікативність

Комунікативність - сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.

                                               

Комунікація

Комунікація - це процес обміну інформацією між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації. Вивчення спілкування можна поділити поміж такими дисциплінами: Теорі ...

                                               

Медіапсихологія

Медіапсихологія – це основоположна дисципліна, яка спрямована на побудову нового формату дискурсу. Даний дискурс повинен бути корисним для медіавиробника, медіаспоживача і модератора.

                                               

Мейнстримні медіа

Мейнстрим - це сучасна думка, яка широко поширена. Мейнстрім - головна течія. Вона включає всю популярну культуру та медіа культуру, яка зазвичай поширюється засобами масової інформації. Вона повинна відрізнятись від субкультур і контркультур. І ...

                                               

Паралінгвістичні засоби комунікації

Паралінгвістичні засоби комунікації - це сукупність невербальних засобів реалізації текстової комунікації, зокрема графічні, звукові і кінетичні засоби комунікації. Зараз паралінгвістичні засоби, їхній складовий і прагматичний потенціал активно д ...

                                               

Подієва комунікація

Подієва комунікація - дуже непростий засіб комунікацій з громадськістю. Він вимагає значної підготовчої та організаційної роботи, ресурсів, участі висококваліфікованих працівників ПР та певного досвіду PR-менів. Один із французьких спеціалістів з ...

                                               

Розумне місто

Розумне місто - це ефективна інтеграція фізичних, цифрових і людських систем в штучному середовищі заради сталого, благополучного і всебічного майбутнього для громадян". Так визначення надано Британським інститутом стандартів. Розумне місто - це ...

                                               

Середовище передачі даних

Середо ́ вище переда ́ чі да ́ них - фізична субстанція, в якій відбувається передача тієї чи іншої інформації від джерела до приймача. Інформація переноситься за допомогою сигналів. Сигнали можуть мати різну природу: електромеханічну; електромаг ...

                                               

Академічний текст

Академічний текст - авторський твір наукового, науково-технічного та навчального характеру у формі дисертації, кваліфікаційної випускної роботи, наукового видання, наукової статті, звіту у сфері наукової і науково-технічної діяльності, депоновано ...

                                               

Апріорна інформація

Априорна інформ́ація - інформація, отримана до проведення експеременту. Апріорна інформація, необхідна для постановки діагнозу або прогнозу, являє собою ті або інші дані про технічний стан одного конкретно досліджуваного екземпляра обєкта, або гр ...

                                               

Коефіцієнт впливовості

Коефіціє́нт впливовості, імпакт-фактор - коефіцієнт співвідношення цитування наукових журналів. Часто використовується як оцінка важливості журналу в певній галузі. Розроблений у 1975 році для бази даних "Journal Citation Reports", є зареєстрован ...

                                               

Наукова публікація

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з ре ...

                                               

Німецька система класифікації

Німецька система класифікації - національна система класифікації винаходів, яку побудовано за предметно-тематичним принципом упорядкування понять. До 1970 року використовувалась у СРСР, а також в інших країнах: Австрії, Болгарії, Данії, Нідерланд ...

                                               

Огляд (наука)

Під оглядом літератури і джерел розуміється науковий твір, що містить зведену характеристику стану якого-небудь питання зі ступенем докладності, необхідним і достатнім для орієнтації певної категорії науковців-споживачів інформації в інформаційно ...