ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254
                                               

Пасіонарна ознака

Пасіонарна ознака - рецесивна генетична ознака, що передається у спадок і лежить, згідно з гіпотезою Л. М. Гумільова, в основі феномену пасіонарності як риси конституції людини. Необхідність притягнути генетику для пояснення причин етнічних проце ...

                                               

Пасіонарний поштовх

Пасіонарний поштовх - у пасіонарній теорії етногенезу мікромутація, що викликає появу пасіонарної ознаки в популяції і призводить до виникнення нових етнічних систем в регіонах, зачеплених нею. Спостерігається на поверхні Землі у вигляді смуг шир ...

                                               

Пастуші племена

Пастуші племена, скотарські племена - збірна назва господарсько-культурного типу спільнот, в яких перехід від привласнюючого господарства до виробничого досяг рівня одомашнення середньої, а потім і більш великої худоби. Епітет "пастуший" може від ...

                                               

Східна культура

Схід, східна культура, орієнталізм - узагальнене етнографічне та культурологічне поняття і уявлення, що включає ряд характерних соціоетнокультурних ознак, які дозволяють співвідносити його з приналежністю до даної частини світу. Однак до орієнтал ...

                                               

Табу

Табу - негативні приписи на різні дії людей, порушення яких повинно спричинити відповідні санкції. Виникли і сформувалися на соціальній, магічній і релігійній основі в період первісного суспільства, у якому вони регламентували і регулювали життя ...

                                               

Теща

Українське "теща" походить від прасл. *tьsti̯a, утвореного від *tьstъ перехід *-sti̯- у "щ" повязаний з явищем йотації. У деяких західнословянських мовах похідними від нього зовуть не тільки тещу, але й свекруху - матір чоловіка.

                                               

Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский Край

"Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский Край" - наукова збірка етнографічних і фольклорних матеріалів з українських етнічних земель у Російській імперії. Це наслідки праці експедицій, які відбулися у 1869-1870 роках за д ...

                                               

Фігура

Фігура - памятний знак у вигляді скульптури, встановленої на постаменті. Досить поширені у Західній Україні. На території Галичини фігурами інколи називають придорожні хрести на камяних постаментах. Традиція встановлення памятних знаків на роздор ...

                                               

Філіація

Філіація - набуття громадянства при народженні. Виділяють дві форми філіації: За принципом крові - дитина отримує громадянство від батьків незалежно від місця народження, якщо його батьки або один з батьків мають громадянство даної країни. За при ...

                                               

Цифрова репатріація

Цифрова репатріація - це повернення елементів культурної спадщини у цифровій формі до спільнот, з яких вони походять. Термін походить зі сфери антропології, і зазвичай означає створення цифрових фотографій етнографічного матеріалу, які потім нада ...

                                               

Балтійські шведи

Естонські шведи, або Прибережні шведи - шведськомовна меншість, що традиційно проживає на прибережних регіонах та островах теперішньої західної та північної Естонії. Початок довготривалого заселення естонськими шведами цих територій датується XII ...

                                               

Югослави

Югослави - офіційна назва, яка на території колишньої Югославії використовувалась для штучної нації, складеної з представників різних етнічних груп, які при офіційних переписах населення оголошували себе під цією назвою. Це так званий "сьомий" на ...

                                               

Аннали (Тацит)

"Аннали" - твір римського історика Корнелія Тацита, є однією з його найбільших праць, поряд із "Історією". "Історія" є першою великою працею цього історика. Вона написана швидше, ніж "Аннали", хоча описує події, які відбувались після подій, описа ...

                                               

Віки людства

Віки або доби людства - етапи існування людського роду на Землі згідно грецької міфології і її подальшої римської інтерпретації. Гесіод і Овідій писали про епохи історії людства, що змінюють одна одну, в яких явно простежується тенденція до занеп ...

                                               

Германія (Тацит)

"Германія" - латинська історико-етнографічна праця І століття, присвячена германським племенам за межами Римської імперії. Написана близько 98 року римським істориком Публієм Корнелієм Тацитом. Містить цінні відомості про життя та побут стародавн ...

                                               

Елітаризму підхід в історичній науці

Елітаризму підхід в історичній науці - методологічний напрям в історіографії, згідно з яким рушійним чинником історичного процесу є дії провідної верстви суспільства - еліти. Своїми коріннями підхід сягає античної філософії Платон, Арістотель та ...

                                               

Історична традиція

Історична традиція - міжпоколінна передача уявлень, звичаїв, суспільних практик. У вужчому сенсі - регулярне звернення до певних історичних подій, явищ, часом ритуалізоване та інституціоналізоване. У домодерний період або за традиційного суспільс ...

                                               

Історіограф

У Французькому королівстві титул історіографа відомий з 1437 року, однак призначення були хаотичними, обовязки історіографа і сама назва посади сильно варіювалася від царювання до царювання, десятиліттями вона залишалася вакантною. Певний порядок ...

                                               

Історія культур памяті

Історія культур памяті - один із напрямів сучасної європейської історіографії, що досліджує минуле через реконструкцію колишніх і новітніх проявів колективної памяті тих чи інших національностей та суспільних груп. Звернення істориків до видимих ...

                                               

Історія франків

Історія франків - історичний твір, присвячений історії Франкського королівства і написаний знаменитим істориком єпископом Григорієм Турським у період 573 - 593/594 років. Григорій Турський працював над "Історією франків" близько 20 років від 573 ...

                                               

Їґу

Їґу 疑古, також їґу пай 疑古派, "школа сумлівів у давнині" - впливова інтелектуальна течія у історічних дослідженнях в Китаї 20 сторіччя, спрямована на перегляд культурної спадщини китайської цивілізації імперського періоду. Із падінням останньої ...

                                               

Київська школа Володимира Антоновича

Київська школа істориків Володимира Антоновича - історіографічна школа при Київському університеті. Створена у 1880-ї роках з учнів і послідовників українського вченого Володимира Антоновича. Зокрема, до неї належали такі відомі історики, як Дмит ...

                                               

Літературознавча історіографія

Літературознавча історіографія - допоміжна літературознавча дисципліна, яка займається дослідженням історії розвитку та нагромадженням знань з основних літературознавчих дисциплін: теорії літератури, історії літератури й літературної критики. Мат ...

                                               

Малі Лоршські аннали

Мали Лоршські аннали - щорічні записи подій, що відбувалися у Франкському королівстві з 680 до 817 років. Були складені у VIII столітті ченцями у Лоршському монастирі на основі старих записів і тексту "продовжувачів Фредегара". Щорічний опис поді ...

                                               

Модерн (філософія)

Модерн або епоха модерну - тема гуманітарних та соціальних наук, ансамбль конкретних соціокультурних норм, поглядів і практик, що виникли у період Нової історії внаслідок епох Відродження, Просвітництва 17 та 18 століття. Деякі коментатори вважаю ...

                                               

Народницький напрям в українській історіографії

Народницький напрям в історіографії, народницька школа в історіографії - термін для позначення неформальної інституціоналізації українських істориків 2-ї третини 19 - початку 20 ст., які відводили народу/нації провідну роль у концептуальному пред ...

                                               

Письмова історія

Письмова історія - історичний наратив, заснований на історичних записах чи інших документальних матеріалах. Письмова історія відрізняється від інших наративів минулого, таких як міфи, усні традиції або традиції матеріальної культури. Термін вжива ...

                                               

Презентизм

Презентизм - напрям у методології історії XX століття, яке розглядає історичну науку не як відображення обєктивних, що мали місце в минулому явищ, а лише як вираз ідеологічних відносин сучасності. Таким чином презентизм відкидає можливість обєкти ...

                                               

Про управління палацом і королівством

Про управління палацом - трактат Реймського архієпископа Гінкмара, написаний у 882 році для повчання франкського імператора Карломана ІІ. Під час розпаду Франкської імперії, що прискорювався постійними нападами норманнів, Гінкмар, звертаючись до ...

                                               

Семінарій

Семінaрій - навчальний посібник. У ньому знаходиться інформація з огляду історіографії якоїсь проблеми, які пропонуються для самостійного дослідження, зі списком літератури та планом.

                                               

Скарга про поділ імперії

Скарга про поділ імперії - ода, написана у середині IX століття дияконом Ліонської єпархіальної церкви Флором Ліонським і присвячена розпаду Франкської імперії. Ода сповнена гіркими роздумами про долю створеної Карлом Великим держави і водночас є ...

                                               

Скептична школа

"Скептична школа" - напрям російської історіографії 1-ї половини 19 ст., представники якого намагалися здійснити ревізію давньої доби російської історії. Походження "С.ш." повязують із М. Каченовським і його послідовниками, до яких зараховують Я. ...

                                               

Чотири книги історії

Чотири книги історії - історична праця, присвячена історії Франкської імперії у період правління нащадків Карла Великого. Написана у 842-843 роках істориком Нітгардом. Праця вважається незакінченою.

                                               

Школа "Анналів"

Школа "Анналів" - науковий напрямок в історичній науці, один з провідних дослідницьких напрямів у сучасній історичній науці, який виник у Франції та групувався навколо заснованого Марком Блоком і Люсьєном Февром журналу, що виходив під назвою "Ан ...

                                               

Юридична школа в історіографії

Юридична школа, історико-правнича школа, державно-юридична школа, правничий напрям - термін для позначення: 1) історико-правничої школи в німецькій історичній науці 1-ї половини 19 ст.; 2) державницького напряму в російській історіографії 1840 - ...

                                               

Translatio imperii

Translatio imperii - історіографічне поняття, що виникло в Середньовіччі, коли історія розглядалась як лінійна спадкоємність імперіуму, що наділяє вищою владою єдиного правителя - "імператора". Вважається, що термін походить з другого розділу вір ...

                                               

Краєзнавство

Краєзнавство - збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з різних точок зору: географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо. Є також суспільним рухом. Існу ...

                                               

Краєзнавчий музей

Краєзнавчий музей - один із типів народних музеїв. Музеї цього профілю збирають, зберігають, вивчають і експонують матеріали, що розповідають про природу, економіку, історію і культуру певного краю. Краєзнавчі музеї експонують матеріальні памятки ...

                                               

Край

Край - країна, область, земля, місцевість або адміністративно-територіальна одиниця. Територіальна одиниця в Грузії, Чехії, Словаччині і Латвії. Значна за простором область - географічна або історична Новоросійський край і ін. У вузькому сенсі кр ...

                                               

Товариство вивчення російської садиби

"Товариство вивчення росийської садиби" - відновлене товариство вивчення і пропаганди російської садибної культури і садиб, - різновид краєзнавчої діяльності. Центр товариства розташований у місті Москва. Товариство - некомерційна, науково-просві ...

                                               

Центр інтерпретації

Центр інтерпретації - поширений в Європі та Канаді тип організацій, спрямованих на збереження і поширення знань про місцеву культурну спадщину. Термін "інтерпретація культурної спадщини" походить з європейської філософії герменевтики. Їх можна ро ...

                                               

Аббасі

Аббасі - у XVII - XVIII століттях перська срібна монета. Карбувалася з 1620 року за шаха Аббаса І з династії Сефевідів. Назва походить від імені шаха. Мала вагу 7.7 г. У середині XVIII століття була рахівно-грошовою монетою. 1 аббасі дорівнював 4 ...

                                               

Авґустдор

                                               

Австрійська валюта

Австрійська валюта - назва австрійської, австро-угорської валюти в 1867–1892 рр. У 1857 р. Австрія підписала з північнонімецькими державами монетну конвенцію, на підставі якої було уніфіковано їх валюти. В основу карбування монет замість кельнськ ...

                                               

Антарктичний долар

Антарктичний долар - неофіційна валюта континенту Антарктида. Створена групою ентузіастів, громадян США, що заснували в 1996 році Антарктичний Заморський Банк, попри те, що згідно з міжнародними угодами, Антарктида не є територією жодної держави ...

                                               

Бацен

Бацен, батц - назва німецької розмінної монети. Карбування монети розпочалося наприкінці XV ст. у м Берн Швейцарія. Назва монети, імовірно, походить від "ведмедя" - геральдичного символу міста з средньоверхньонім. Betz - ведмідь. Протягом XV - XV ...

                                               

Бермудський фунт

Бермудський фунт - колишня грошова одиниця британської заморської території Бермудські острови, що була в обігу до 1970 року, коли його замінив бермудський долар. За класифікацією ISO 4217 валюта мала код BMР, а знаком для позначення бермудського ...

                                               

Буртик

Буртик - піднесений край монети або медалі, є частиною гурта і поля монети. Буває як на аверсі так і на реверсі. Є захистом від зносу рельєфу монети. На деяких сучасних американських і австралійських монетах служить також визначником номіналу мон ...

                                               

Водяний знак

Водяний знак - видиме зображення або малюнок на папері, який виглядає світліше при перегляді на просвіт. Водяний знак одержують вдавленням металевого сітчастого валика або егутера в папір в процесі його виготовлення. Малюнок водяного знака - ліні ...

                                               

Гроші

Гроші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші є мірило вартості та засіб обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку, деякі національні гроші стал ...