ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 39
                                               

Схеми примусової комутації тиристорів

В схемі змінного струму, струм може протікати у позитивний напівперіод. На початку від`ємного напівперіоду тиристор буде запиратися через прикладення до нього від`ємної напівхвилі напруги. Тривалість зворотнього напівперіоду мусить бути більше за ...

                                               

Схемотехніка

Схемотехніка - науково-технічний напрям, що охоплює проблеми проектування і дослідження схем електронних пристроїв радіотехніки і звязку, обчислювальної техніки, автоматики і інших областей техніки. Основне завдання схемотехніки - синтез електрон ...

                                               

Танталовий конденсатор

Танталовий конденсатор - це конденсатор, що використовує властивість танталу утворювати міцну та щільну оксидну плівку на поверхні, пасивний електронний компонент електронної схеми.

                                               

Тактова частота

Тактова частота - основна одиниця вимірювання частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій, що виконуються системою за 1 секунду. Найчастіше термін застосовують щодо компонентів компютерних систем. Один такий цик ...

                                               

Термостовпчик

Термостовпчик - електронний пристрій, який перетворює теплову енергію в електричну. Він складається з декількох термопар, які зазвичай зєднуються послідовно або, рідше, паралельно. Термостовпчик не реєструє абсолютну температуру, а генерує вихідн ...

                                               

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

"Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні" - чинний в Україні з 19 грудня 2008 технічний регламент. Регламент затверджений 3 грудня 2008 постановою Кабінету Міністрів України. ...

                                               

Тиратрон

Тиратрон - іонний газорозрядний багатоелектродний комутатор струму, в якому між анодом і катодом можуть розташовуватися одна, дві або більше сіток. Для того, щоб запалити розряд між анодом і катодом, на сітку подається електричний сигнал. На відм ...

                                               

Топологія (електроніка)

Топологія інтегральної мікросхеми - це зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та звязків між ними. Креслення, що визначає форму, розміри і взаємне розташування елементів ...

                                               

Фазовий фільтр

Фазовий фільтр - електронний або будь-який інший фільтр, що пропускає всі частоти сигналу з рівним посиленням, проте змінює фазу сигналу. Відбувається це при зміні затримки пропускання по частотах. Зазвичай такий фільтр описується одним параметро ...

                                               

Фазорозщеплювач

Фазорозщеплювач - це прилад, який розділяє сигнали на безліч фаз. Використовується як для обробки аналогових і цифрових сигналів, так і в силовій електроніці.

                                               

Фільтрація звуку

Фільтрація звуку - процес обробки електричного звукового сигналу частотновиборними пристроями з метою зміни спектрального складу звукового сигналу. Задачею фільтрації може бути: Амплітудно-частотна корекція сигналу підсилення або послаблення скла ...

                                               

Формат excellon

Формат Excellon використовується для керування ЧПУ верстатами для свердління та вирізання друкованих плат тощо. Це варіант стандарту EIA RS-274-C. Типовий вміст файлу даного формату: M48 METRIC,TZ FMAT,2 ICI,OFF T02C0.8000 T01C0.9000 T03C1.9500 T ...

                                               

Фотоелектронний помножувач

Фотоелектронний помножувач - пристрій, призначений для підсилення слабкого світлового сигналу й перетворення його в електричний. Фотопомножувачі викорстовуються в сцинтиляційних лічильниках. Фотоелектронний помножувач складається із фотокатоду, з ...

                                               

Фотоелектронний прилад

Фотоелектронні прилади - електровакуумні або напівпровідникові прилади, що перетворюють електромагнітні сигнали оптичного діапазону в електричні струми, напруги або перетворюють зображення в невидимих ​​ променях в видимі зображення. Ф. п. призна ...

                                               

Функціональна електроніка

Функціональна електроніка - підрозділ твердотільної електроніки, що охоплює питання використання різноманітних фізичних явищ у твердих середовищах для інтеграції різн. схемотехнічних функцій в обсязі одного твердого тіла та створення електронних ...

                                               

Цифрова електроніка

Цифрові електронні схеми обробляють цифрові сигнали або оцифровані аналогові сигнали. Діапазон сигналу в них представлений дискретними смугами інтервалами аналогового рівня, тобто не неперервною шкалою значень, а дискретною шкалою значень. Всі рі ...

                                               

Цифровий пристрій

Цифровий пристрій - технічний пристрій або пристосування, призначене для отримання та обробки інформації в цифровій формі, використовуючи цифрові технології. Фізично цифровий пристрій може бути виконано на різній елементній базі: електромеханічні ...

                                               

Чисті приміщення

Чисті приміщення - приміщення, де підтримуються у заданому діапазоні параметри мікроклімату по декількох показниках - кількості і розміру на 1 м³ частинок пороху, аерозолів, мікроорганізмів та тиску, вологості, температурі. В залежності від забру ...

                                               

Широтно-імпульсна модуляція

Широтно-імпульсна модуляція, або модуляція за тривалістю імпульсів - процес керування шириною високочастотних імпульсів за законом, який задає низькочастотний сигнал. В електроніці це може бути керування середнім значенням вихідної напруги шляхом ...

                                               

FM-трансмітер

FM-трансмітер - радіоелектронний пристрій, призначений для відтворення аудіофайлів, записаних на флеш-память з подальшим прослуховуванням за допомогою FM-радіоприймача. Застосовується переважно в автомобілях в яких аудіопрогравач не обладний прис ...

                                               

GoalControl

GoalControl - відео-компютерна система контролю траєкторії мяча в футболі. Технологія створена фірмою GoalControl GmbH, яка є фахівцем в області візуального аналізу в режимі реального часу. Підприємство розташовано в місті Вюрзелен поблизу Аахена ...

                                               

Meaconing

Meaconing - перехоплення та репродукція електронного навігаційного сигналу. Сигнал деформується та передається знову на тій же частоті що і з джерела первинного походження. Інтервал між перехопленням та передачею обчислюється у наносекундах. Слуг ...

                                               

Wireless HD

Wireless HD - стандарт, що розробляється консорціумом Wireless Home Digital Interface і призначений для обміну даними між побутовими пристроями, мобільними гаджетамі і компютерним устаткуванням. До альянсу WHDI входять такі компанії, як Amimon, H ...

                                               

Електротехніка

Електротехніка - галузь науки і техніки, повязана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання отримання виробницт ...

                                               

Ампер

Ампер - одиниця вимірювання електричного струму в Міжнародній системі одиниць, одна з семи основних одиниць SI. Електричний струм вимірюється приладом амперметром.

                                               

Ампер-витки

Ампер-витки - добуток величини струму в амперах на число витків котушки. Ампер-витки - міра магніторушійної сили мрс в МКС А системі одиниць при раціоналізованій системі рівнянь. Позначається А, А-в або А-w. 1 А-в є мрс вздовж замкнутого магнітно ...

                                               

Ампер-година

Ампер-година - позасистемна одиниця вимірювання кількості електрики, яка проходить через перетин провідника або прилад протягом 1 год. за незмінного струму силою в 1 А; використовується для характеристики ємності акумуляторів. Заряджений акумулят ...

                                               

Аналоговий сигнал

Аналоговий сигнал - сигнал, неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти. Протилежніс ...

                                               

Атенюатор

Атенюатор - спеціальний пасивний пристрій, що зменшує напругу, струм або потужність електричних або електромагнітних коливань. Існують А. з фіксованим ослабленням у робочому діапазоні частот, східчастою або плавною зміною ослаблення в заданих меж ...

                                               

Біфілярна котушка

Біфілярна котушка - електромагнітна котушка, яка містить дві близько розташовані, паралельні обмотки. У техніці, слово біфіляр описує дріт, який зроблений з двох ниток або кабелів. Воно зазвичай використовується, щоб позначити спеціальні типи дро ...

                                               

Брудер електричний

Брудер електричний - - низькотемпературний випромінювач, призначений для локального інфрачервоного обігріву пташенят сільськогосподарської птиці в перші тижні життя. Під одним брудером можна розмістити до 500 пташенят.

                                               

Ввідно-розподільний пристрій

Ввидно-розподильний пристрій - ввідний пристрій, який містить у собі також апарати і прилади на відхідних лініях. Ввідний розподільчий пристрій ВРП використовується для прийому, розподілу та обліку електроененергії трифазного змінного струму част ...

                                               

Вентиль

Вентиль може означати: Запірний і регулівний клапан, в якому кінематичний елементом, що передає зусилля від виконавчого механізму, служить різьбовий шпиндель. У наші дні з 1982 року застосування цього терміна стандартами не допускається і з техні ...

                                               

Вибухонебезпечна суміш

Вибухонебезпечна суміш - суміш повітря з горючими газами, парою, туманами, горючим пилом та волокнами, в якій за нормальних атмосферних умов після запалення процес горіння поширюється на весь обєм суміші.

                                               

Вимірювальний трансформатор

Вимирювальний трансформатор - трансформатор, призначений для пересилання інформаційного сигналу вимірювальним приладам, лічильникам, пристроям захисту і керування. Вимірювальні трансформатори поділяються на: трансформатори напруги англ. voltage t ...

                                               

Випрямлення змінного струму

Випрямлення - перетворення змінного струму у постійний. Для випрямлення використовуються електричні пристрої, які пропускають струм тільки в одному напрямку - вентилі або діоди. Випрямляч електричної енергії - механічний, електровакуумний, напівп ...

                                               

Виставка CEE

CEE Expo - найбільша в Україні щорічна виставка електроніки, електротехніки, іграшок, електротранспорту, яка проходить у Києві із 2006 року.

                                               

Вихрові струми

Вихрові струми, струми Фуко названі на честь Леона Фуко - вихрові індукційні струми, які виникають у масивних провідниках при зміні магнітного потоку, який їх пронизує. Вперше вихрові струми виявлені французьким ученим Франсуа Араго 1786 - 1853 в ...

                                               

Вітрогенератор

Вітрогенератор - пристрій для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну, що складається з вітряної турбіни, електрогенератора та допоміжного обладнання. Виробництво вітрогенераторів належить до складних та наукоємких виробництв.

                                               

Вітрогенератори Віндер

Вітрогенератори мають три лопаті. Матеріал лопаті - армоване скловолокно. Тип генератора - трифазний синхронний PMG. Номінальна потужність варіюється від 300Вт до 20кВт. Середня номінальна швидкість вітру становить 10 м/с. Робочий діапазон темпер ...

                                               

Водонагрівач

Водонагрівач, нагрівальна колонка - пристрій для підігріву води в локальній системі гарячого водопостачання. Невеликі прилади такого типу часто називають "титанами" - за маркою популярного водонагрівача. Існують водонагрівачі накопичувального бой ...

                                               

Вольт-ампер

Вольт-ампер - позасистемна одиниця вимірювання повної потужності електричного струму - добутку з числа вольтів на число амперів. Зручність використання такої одиниці є те, що, на відміну від мереж постійного струму, в мережах змінного струму спож ...

                                               

Вузловий аналіз

Вузловий аналіз є методом визначення напруги між "вузлами" електричного ланцюга. При аналізі схеми за допомогою правил Кірхгофа можна або провести вузловий аналіз з використанням закону Кірхгофа, або сітковий аналіз з використанням закону напруги ...

                                               

Глухозаземлена нейтраль

Глухозаземлена нейтраль - нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір. Глухозаземленим може бути також вивід джерела однофазного струму або полюс джерела постійного струму у дво ...

                                               

Головний розподільний щит

Головний розподильний щит - це щит, через який забезпечується живлення електроенергією всього будинку або його відокремленої частини. Роль ГРЩ може виконувати ввідно-розподільний пристрій або щит низької напруги підстанції. ГРЩ головний розподіль ...

                                               

Груповий щиток

Груповий щиток - пристрій, у якому встановлені апарати захисту та комутаційні апарати для окремих груп світильників, штепсельних розеток та стаціонарних електроприймачів.

                                               

Дискретний елемент

Дискретні ЕРЕ призначені для виконання певних елементарних функцій в пристроях генерування і оброблення сигналів, запису, оброблення, зберігання та відтворення інформації.

                                               

Електрична підстанція

Електрична підстанція - електроустановка, призначена для перетворення та розподілу електричної енергії.

                                               

Електричне коло

Електричне коло - сукупність сполучених між собою провідниками електронних компонентів, джерел струму й напруги, перемикачів тощо, через яку може проходити електричний струм. Електричне коло може містити як лінійні, так і нелінійні елементи. Ліні ...

                                               

Електричний апарат

Електричний апарат - електротехнічний пристрій, призначений для зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних показників різних пристроїв, машин, механізмів тощо, а також для їх захисту від надструмів і перенапруг за неп ...