ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71
                                               

Український антарктичний журнал

"Український антарктичний журнал" - науковий журнал, присвячений дослідженням полярних та високогірних регіонів планети. Видається Національним антарктичним науковим центром з 1997 року. УАЖ виходить двічі на рік. Статті друкуються українською та ...

                                               

Український біохімічний журнал

"Український біохімічний журнал" - український науковий журнал, орган Інституту Біохімії АН УРСР; заснований 1926. Перший редактор: академік О. Палладін. Є найстарішим науковим журналом з біохімії в СРСР. До 1933 виходив під назвою "Наукові запис ...

                                               

Український географічний журнал

Український географічний журнал - науково-теоретичне видання, що висвітлює фундаментальні та прикладні здобутки з географії та картографії, публікує оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки, вміщує також пуб ...

                                               

Український гуманітарний огляд

Український гуманітарний огляд - український піврічний журнал-альманах присвячений професійним реценціям та обговоренню гуманітарних наукових публікацій дотичних до України. Виходить з 1999 року у видавництві Критика. Головним редактором є Наталя ...

                                               

Український журнал прикладної економіки

Український журнал прикладної економіки - науковий журнал, заснований у 2016 році Тернопільським національним економічним університетом. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21919-11819Р від 22.01.201 ...

                                               

Український соціум

"Український соціум" - український науковий журнал, фахове видання із соціологічних і економічних наук. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643, журнал" Український соціум” включено до категорії "Б" Переліку ...

                                               

Український фізичний журнал

"Український фізичний журнал" - науковий щомісячний журнал, орган Відділу фізики НАН України, заснований 1956 року. Виходить українською та англійською мовами кожного місяця. Всі випуски журналу публікуються у вільному доступі на офіційному сайті ...

                                               

Український хімічний журнал

"Украинський хімичний журнал" - науковий журнал з хімії, орган Відділення хімії та хімічної термінології НАН України. У ньому друкуються теоретичні й експериментальні праці науковців та інженерів різних установ, а також хроніка, бібліографія й ре ...

                                               

Фізика низьких температур (журнал)

"Фізика низьких температур" - щомісячний фізичний науковий журнал, що видається Фізико-технічним інститутом низьких температур імені Б. І. Вєркіна починаючи із 1975 року та одночасно перевидається Американським інститутом фізики у виданні Low Tem ...

                                               

Фізична географія та геоморфологія

"Фізична географія та геоморфологія" - міжвідомча наукова збірка, що її з 1970 року видає видавництво Київського університету. Статті з усіх наукових дисциплін фізичної географії і геоморфології України. З середини 1970-х років виходила російсько ...

                                               

Філологічні семінари

Філологічні семінари - збірник наукових студій учасників щорічного міжнародного філологічного семінару "Теоретичні й методологічні проблеми літературознавства". У збірнику публікуються статті науковців, які вивчають проблеми теорії літератури.

                                               

Фронтири міста

Фронтири міста - історико-культурологічний альманах, що розглядає міське середовище як фронтир - строкате черезсмужжя етнокультурних укладів, що взаємодіють й утворюють міські ідентичності. Осягнення "духу міста" подається як методами гуманітарни ...

                                               

Часопис "Південна Україна"

Часопис Запорізького наукового товариства імені Я.Новицького "Південна Україна", до 1997 - "Південна Україна XVIII - XIX ст.: Записки Науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету" - неперіодичний зб ...

                                               

Часопис картографії

Часопис картографії - збірка наукових праць. Заснований у 1996 році за ініціативи професора А. М. Молочка, завкафедри геодезії та картографії Київського університету. З 1996 до 2010 року виходив під назвою "Картографія та вища школа". Внесена до ...

                                               

Чорноморська минувшина

Чорноморська минувшина - науковий часопис Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України Національної академії наук України. Видається щорічно з 2006 року. Головний редактор - Валерій См ...

                                               

Чорноморський ботанічний журнал

Чорноморський ботаничний журнал - науковий журнал заснований у 2005 році. Засновник Херсонський державний університет. Висвітлює проблеми ботаніки, мікології, фітоекології, охорони рослинного світу, інтродукції рослин, історії ботаніки.

                                               

Шевченкознавчі студії

"Шевченкознавчі студії" - наукове фахове видання з актуальних проблем шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. Видає Кафедра історії української літератури і шевченкознавства та лабораторія шевченкоз ...

                                               

East European Journal of Physics

East European Journal of Physics - український науковий рецензований журнал категорії "В", присвячений фундаментальним та прикладним дослідження у сучасних напрямках фізики: фізика космічних променів фізика тонких плівок і покриттів фізика високи ...

                                               

Energy Saving and Rational Nature Use

Energy, Energy Saving and Rational Nature Use - фахове періодичне видання в Україні і Польщі. ISSN: 2409-658X Засноване 2014 року. Організації засновники і видавці: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Технологічн ...

                                               

French-Ukrainian Journal of Chemistry

French-Ukrainian Journal of Chemistry - електронний науковий журнал, що публікується Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Всі повнотекстові публікації оригінальні та оглядові статті знаходяться у вільному доступі на сайті ж ...

                                               

Information Technology and Security

Information Technology and Security – друковане фахове наукове видання, засноване Інститутом спеціального звязку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського для опублікування основних наукових результатів дисертацій та наукових праць здобувач ...

                                               

Innovative Biosystems and Bioengineering

Innovative Biosystems and Bioengineering - міжнародний науковий журнал, заснований у 2017. Дочірнє видання, сформоване на основі біологічного напряму журналу "Наукові вісті НТУУ "КПІ". "Innovative Biosystems and Bioengineering" є щоквартальним ре ...

                                               

Kyiv-Mohyla Humanities Journal

Kyiv-Mohyla Humanities Journal – електронний англомовний рецензований журнал відкритого доступу з питань літератури, історії і філософії. ISSN: 2313-4895 KMHJ - один із проєктів англомовних електронних рецензованих видань "Kyiv-Mohyla Academic Pe ...

                                               

Lex Portus

Lex Portus - юридичний науковий журнал України, заснований у 2016 році. Назва журналу походить від латинського терміну Lex Portus, яким у стародавньому Римі позначалися закони, що встановлювали мита, якими обкладалися товари, що ввозилися у порти ...

                                               

Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика

Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика - український науковий і наукометричний журнал. ISSN 2309-1797; e-ISSN 2415-3397 Виходить друком два рази на рік Квітень, Листопад Видається з 2008 року Видавець та засновник: Університет Григ ...

                                               

ScienceRise

ScienceRise, або Наукове сходження - серія наукових журналів, що їх видає приватне підприємство "Технологічний центр". Серед журналів серії "ScienceRise: Medical Science", "ScienceRise: Pedagogical Education", "ScienceRise: Pharmaceutical Science ...

                                               

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology - рецензований науковий часопис, присвячений сучасним інформаційним технологіям і актуальним проблемам освіти. Журнал публікує змістовні статті, які презентують результати дослід ...

                                               

Ukrainian Journal of Physical Optics

"Український журнал фізичної оптики" - науковий щоквартальний журнал, заснований 2000 року. Виходить англійською мовою. Всі випуски журналу публікуються у вільному доступі. Журнал індексується міжнародними наукометричними базами Scopus та Web Of ...

                                               

Ukrainian Neurosurgical Journal

Ukrainian Neurosurgical Journal - науковий медичний журнал, що рецензується. Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту. Журнал публікує матеріали, що стосуються фундаментальних і клінічних досліджень в нейро ...

                                               

Zoodiversity

Zoodiversity, раніше Vestnik Zoologii, Вестник зоологии - науковий журнал Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України, публікує англійською мовою оригінальні дослідження в усіх напрямках зоології: фауна і системат ...

                                               

Геодезичний енциклопедичний словник

Геодезичний енциклопедичний словник - перше в Україні енциклопедичне видання в галузі геодезії. Виданий 2001 року за редакцією Володимира Літинського. Назви статей також подано російською, англійською та німецькою мовами. Словник містить майже 38 ...

                                               

Список українських енциклопедій

                                               

Астрономічний енциклопедичний словник

Астрономічний енциклопедичний словник виданий за загальною редакцією І. А. Климишина та А. О. Корсунь. Основу словника становить рукопис "Довідника з астрономії", який було підготовлено А. О. Корсунь, Л. Р. Лісіною та Л. С. Пілюгіним. У підготовц ...

                                               

Банківська енциклопедія

Банківська енциклопедія - фундаментальне наукове видання з банківської справи. Містить понад 700 термінів і терміносполучень з банківської діяльності. "Банківська енциклопедія" входить до серії "Інституційні засади розвитку банківської системи Ук ...

                                               

Велика українська енциклопедія

Станом на 2021 рік опубліковано один том, хоча від початку передбачалося, що у 2020 році буде готовий весь їх комплект. 2015 року завершення проекту перенесли на 2026 рік очікуваний обсяг видання: 70 - 100 тис. статей у 30 паперових томах. Підгот ...

                                               

Велика українська юридична енциклопедія

Велика українська юридична енциклопедія - 20-ти томне видання видавництва "Право", в підготовці якого беруть участь Національна академія правових наук України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національний юридичний уні ...

                                               

Гірнича енциклопедія

Проєкт "Гірнича енциклопедія" - ініціативний проєкт підготовки і видання друком вітчизняних фундаментальних довідкових праць з гірництва. Автор і керівник проєкту - доктор технічних наук Білецький В. С. В рамках проєкту вперше узагальнено україно ...

                                               

Економічна енциклопедія

Економічна енциклопедія - перша в Україні та СНД тритомна робота вчених-економістів, що охоплює приблизно пятдесят економічних наук. Віддрукована у Києві видавничим центром "Академія" та Академією народного господарства у Тернополі. Розрахована н ...

                                               

Енциклопедичний словник бізнесмена

Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент. Маркетинг. Інформатика - українське енциклопедичне видання. Містить більш ніж 5000 статей з менеджменту, маркетингу та інформатики. У звязку з тим, що видання поєднувало функції термінологічного та ...

                                               

Енциклопедичний словник Теребовлянщини

Енциклопедичний словник Теребовлянщини - регіональна енциклопедія, яка містить відомості про історію, географію, культуру, економіку, адміністративний устрій Теребовлянського району Тернопільської області. У словнику систематизовано інформацію з ...

                                               

Енциклопедія банківської справи України

Енциклопедія банківської справи України - перше в Україні наукове довідкове видання про банки і банківську діяльність, побудоване за принципом національної галузевої енциклопедії. Його підготовлено і здійснено з ініціfтиви, за участі та сприяння ...

                                               

Енциклопедія гірничої механіки

Енциклопедія гірничої механіки - перше вітчизняне універсальне видання з історії виникнення, етапів розвитку і сучасного стану гірничої механіки. Енциклопедія 2-томна. Охоплює дані про обладнання, технологічні процеси в гірничій механіці. Описано ...

                                               

Енциклопедія кібернетики

Енциклопедія кібернетики - перша у світі "Енциклопедія кібернетики" за редакцією Віктора Глушкова. Випустили Головна редакція Української радянської енциклопедії та Академія наук УРСР в двох томах, потім російською мовою). Вона містить близько 17 ...

                                               

Енциклопедія народного господарства Української РСР

Видана у чотирьох томах у 1969–1972 роках Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії Академії наук УРСР відповідно до постанов Центрального Комітету Комуністичної партії України і Ради Міністрів Української РСР. Т.1 А - Е, 1969 рік. Т ...

                                               

Енциклопедія освіти

"Енциклопедія освити" - перша в Україні довідково-аналітична праця, що вмістила різноманітну інформацію з розвитку всіх рівнів освіти, теорії, історії та практики української педагогічної та психологічної науки. Видання охоплює різні галузі знань ...

                                               

Енциклопедія сучасної України

Енциклопедія сучасної Украини - загальна енциклопедія про Україну й український народ від початку XX століття до сьогодення, яку створює Національна академія наук України спільно з Науковим товариством імені Шевченка. "Енциклопедія Сучасної Украї ...

                                               

Енциклопедія української діяспори

Енциклопедія української діяспори - галузева енциклопедичний довідник з минулого і сучасного українців, що проживають поза межами України. Видана Науковим Товариством імені Шевченка і Національною академією наук України. Першим було видано 4-ий т ...

                                               

Київ (енциклопедичний довідник)

Енциклопедичний довідник "Київ" - перший універсальний енциклопедичний довідник про Київ видання Головної редакції Української радянської енциклопедії за редакцією Анатолія Кудрицького. Виданий 1981 року українською мовою; 1982 року - перше видан ...

                                               

Київська духовна академія в іменах: 1819-1924 (енциклопедія)

Енциклопедія Київська духовна академія в іменах: 1819 - 1924 - українська енциклопедія, стосується Київської духовної академії. Енциклопедія містить: ексклюзивний нарис історії КДА; 648 біографічних статей і 8 додатків із анотованими переліками к ...

                                               

Малий енциклопедичний словник Корсунщини

Малий енциклопедичний словник Корсунщини - двотомна регіональна енциклопедія, яка містить відомості про історію, природу, економіку, культури, населені пункти й визначні персоналії Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Видання підгот ...