ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76
                                               

Донецький юридичний інститут МВС України

Донецький державний університет внутрішніх справ - вищий навчальний заклад III - IV рівня акредитації в місті Маріуполь. Як і всі навчальні заклади, тимчасово переміщені із зони проведення антитерористичної операції, університет відчув необхідніс ...

                                               

Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника - державний вищий навчальний заклад, заснований у 1993 році.

                                               

Зеленецький Володимир Серафимович

Зеленецький Володимир Серафимович, Розівка Люксембурзького району Запорізької області - помер 1 червня 2013) - український вчений-правознавець, дослідник і викладач, педагог, доктор юридичних наук, професор, дійсний член Національної академії пра ...

                                               

Недбайло Петро Омелянович

Недбайло Петро Омелянович - український правознавець, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР. Заслужений діяч науки УРСР.

                                               

Речицький Всеволод Володимирович

Всеволод Володимирович Речицький - український юрист, спеціаліст з конституційного права, член ініціативної групи "Першого грудня", член Конституційної Комісії України від Української Гельсінської спілки з прав людини, конституційний експерт Харк ...

                                               

Асоціація українських правників

Асоціація українських правників - громадська самоврядна організація. Засновна у 1991 з метою сприяння розбудови в Україні суверенної правової держави.

                                               

Ілляшев та Партнери

ЮФ "Ілляшев та Партнери" - юридична компанія, створена 1997 року. Спеціалізується на корпоративному, податковому, банківському та фінансовому, трудовому, повітряному праві, представництві в судах, міжнародних арбітражах тощо.

                                               

Світовий конгрес українських юристів

Основною метою її діяльності є залучення юристів до процесів демократичних перетворень, дотримання принципів Верховенства права і Справедливості, вирішення міжнародних і національних проблем правового та гуманітарного характеру.

                                               

Союз юристів України

Союз юристів України - громадська організація, що обєднує діячів правової сфери України. Мета діяльності - встановлення верховенства права в Україні, сприяння юристам України в задоволенні та захисті їхніх професійних і соціальних потреб, підвище ...

                                               

Українська правнича фундація

УПФ заснована у травні 1992 року групою проґресивних українських та зарубіжних правників як Всеукраїнський благодійний фонд за фінансової підтримки Джорджа Сороса. Керівні органи УПФ склали: її засновники, Рада опікунів, Рада іноземних дорадників ...

                                               

Нариси з історії вітчизняної психології

Нариси з історії вітчизняної психології - цикл з 4-х книг, що висвітлюють історію вітчизняної психології. Він являє собою серію збірок статей, присвячених конкретним діячам, і є першою в українській психології ґрунтовною науковою працею з історії ...

                                               

Башкирський науково-дослідний центр з бджільництва та апітерапії

Башкирський науково-дослідний центр з бджільництва та апітерапії - провідна науково-виробнича державна установа Республіки Башкортостан з бджільництва, а також в апітерапії. Знаходиться за адресою: м. Уфа, вул. Менделєєва, 217А. Налічується 145 с ...

                                               

Інститут землеробства НААН України

Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" - головна установа Науково-методичного центру "Землеробство". З початку 50-х років він є Центром наукового забезпечення агропромислового виробництва К ...

                                               

Харківський НДІ судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса

Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса" - державна спеціалізована науково-дослідна установа судової експертизи, підпорядкована Мінюсту України.

                                               

Запорізьке наукове товариство імені Якова Новицького

Запорізьке наукове товариство ім. Якова Павловича Новицького виникло як результат організаційних процесів в середовищі запорізьких істориків першої половини 90-х років XX століття. За два роки до створення ЗНТН було організовано Науково-дослідну ...

                                               

Західноукраїнське орнітологічне товариство

Товариство діє з 1984 року. Започатковане як Західна філія Українського відділення Всесоюзного орнітологічного товариства 1984 - 1989, потім було Західним відділенням Українського орнітологічного товариства 1989 - 2004, а з 2004 року стало Західн ...

                                               

Інститут Східної Європи

Головною метою ІНСТИТУТУ СХІДНОЇ ЄВРОПИ Університету "Львівський Ставропігіон" є наукові достижения. ІСЄ є громадською організацією, яка об’єднує на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом. О ...

                                               

Київське товариство фотографів-аматорів "Дагер"

Київське товариство фотографів-аматорів "Дагер" - товариство сприяння розвиткові теорії і практики фотографічної справи, сприяло розвиткові й поширенню художньої, технічної й наукової фотографії.

                                               

Крайове археологічне товариство у Львові

Крайове археологічне товариство у Львові - громадська наукова інституція, яка діяла у Львові 1875–1890. Крайове археологічне товариство, створене для порятунку та вивчення памяток минулого. Активна діяльність припадає на останню чверть XIX ст.

                                               

МФКТ

|розмір_зображення= Міжнародне філософсько-космологічне товариство МФКТ - це організація яка була сформована 6 жовтня 2004 року учасниками Першої міжнародної інтернет-конференції "Світобудова - структура, етапи становлення та розвитку", яка прохо ...

                                               

Наукова школа гідравлічного транспорту

Наукова школа гідравлічного транспорту - наукова спільнота в Україні з дослідження проблем гідротранспорту рідких матеріалів та розробки технічних рішень для промисловості. Починає розвиватися у 1950-х роках. В різні роки представлена різнимиліде ...

                                               

Наукова школа управління ризиками при будівництві та експлуатації обєктів нерухомості

|офіційна_назва= |розмір_зображення= Наукова школа управління ризиками при будівництві та експлуатації обєктів нерухомості англ. The Scientific School of Risks Management in Construction and Operation of Real Estate - неформальна спільнота дослід ...

                                               

НТСА КНУ

Наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка - наукова молодіжна організація, союз Наукових товариств студентів та аспірантів факультетів та інститутів, що сприяє розвитку науки та виникне ...

                                               

Одеське товариство колекціонерів

Одеське товариство колекціонерів - є одеською міською громадською організацією культосвітнього характеру, діяльність якої здійснюється на принципах не прибутковості. Головною статутною метою ОТК є популяризація і розвиток всіх форм колекціонуванн ...

                                               

Світова федерація українських лікарських товариств

Світова федерація українських лікарських товариств - професійно-громадська організація українських лікарів, створена 1977 року з ініціативи Українського Лікарського Товариства Північної Америки

                                               

Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей

Тимчасовий комітет для дослідження старожитностей у Києві - перше в Києві наукове історичне товариство, засноване в жовтні 1835. До його складу входили попечитель Київського навчального округу Є. фон Брадке, ректор Київського університету М.Макси ...

                                               

Товариство економістів при Всеукраїнській Академії Наук

Товариство Економістів при Всеукраїнській Академії Наук - наукове товариство, засноване 1919 року при Всеукраїнській Академії Наук з метою вивчення історії та наявного стану народного господарства України.

                                               

Товариство молодих вчених і спеціалістів

Товариство молодих вчених і спеціалістів - це підрозділ Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, який координує роботу вчених університету віком до 35 років. До цієї категорії належать: інтерни, магістри, клінічні ...

                                               

Товариство сприяння українській науці

Товариство сприяння українській науці - засноване 1962 в Мюнхені обєднання трьох українських наукових установ для координації праці й звязку з німецькими колами. Головами товариства в різний час були Ростислав Єндик, Д. Пеленський, Григорій Васьк ...

                                               

Товариство українських філософів і релігієзнавців

Товариство українських філософів і релігієзнавців - громадське обєднання філософів і релігієзнавців, котрі мають на меті популяризувати філософію та релігієзнавство серед широкого кола українців.

                                               

Товариство шкільної освіти

Товариство шкільної освіти - товариство, засноване українським учительством у березні 1917 в Києві з метою організації українського шкільництва.

                                               

Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук

Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук, наукова установа, заснована в травні 1938 постановою Уряду УНР в екзилі з метою продовжувати розпочату працю ВУАН у Києві, відновити ліквідовані наукові видавництва в Україні та інформувати чужине ...

                                               

Українська Наукова Асоціація

Українська Наукова Асоціація - наукове товариство у Празі, засноване наприкінці 1932 року з метою обєднання укр. наук. сил у Чехо-Словаччині для дослідження минулого й сучасного української культури, техніки, соц екон. стану українського народу. ...

                                               

Українське біофізичне товариство

Українське біофізичне товариство - добровільна і самоврядна наукова громадська організація викладачів, науковців, аспірантів і студентів, зайнятих у галузі біофізики або суміжних з нею галузях. Товариство є юридичною особою, має самостійний балан ...

                                               

Українське ботанічне товариство

Українське ботанічне товариство - обєднання ботаніків спочатку УРСР, як філія Всесоюзного Ботанічного Товариства при AH СРСР, тепер НАН України. Засноване у 1919 році як ботанічна підсекція природничої секції Українського наукового товариства. З ...

                                               

Українське лікарське товариство Північної Америки

Украинське Ликарське Товариство Півничної Америки - професійно-громадська організація українських лікарів і лікарів-стоматологів, заснована 1950 року в Нью-Йорку з ініціативи лікарів-імміґрантів під керівництвом Романа Осінчука. В 1953 році створ ...

                                               

Українське Наукове Освітнє Товариство

Українське Наукове Освітнє Товариство у Бельгії, засноване 1947 в Брюсселі як секція Українського Допомогового Комітету в Бельгії, з 1950 - окреме товариство. Вело суботні школи українознавства, видало кілька праць українською і французькими мова ...

                                               

Українське орнітологічне товариство імені К. Ф. Кесслера

Орнітологічне товариство імені К. Кесслера - наукове товариство, яке створене й існує як обєднання громадян з метою вивчення птахів і популяризації знань про природу.

                                               

Українське товариство генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова – Всеукраїнська громадська організація, що об’єднує на добровільних засадах фахівців з вищою освітою – науковців, які беруть участь у науково-дослідницькій, педагогічній та практи ...

                                               

Українське товариство охорони природи

Українське товариство охорони природи - громадська екологічна організація, створення якої було предтечею хрущовської відлиги. Під тиском Укрприроди у 1967 році Уряд Української РСР створив Держкомприроди, як центральний орган влади. Це сталося на ...

                                               

Українське фізіологічне товариство

Українське фізіологічне товариство ім. П.Г. Костюка - добровільна і самоврядна науково-громадська організація громадян України, яка проводить дослідницьку та/або викладацьку роботу у царині комплексу наукових дисциплін, які обєднуються під термін ...

                                               

Українсько-Американська Асоціація Університетських Професорів

Українсько-Американська Асоціація Університетських Професорів, заснована 1961 у Клівленді з метою проф. взаємодопомоги та популяризації укр. справ серед акад. кіл. Обєднувала в час заснування 45, а 1980 бл. 300 укр. проф. університетів і коледжів ...

                                               

Університет "Львівський Ставропігіон"

Університет "Львівський Ставропігіон" є третім з числа відроджених у незалежній Україні славетних шкіл. Концепція діяльності "Львівського Ставропіґіону" передбачає становлення освітнього закладу європейського рівня. До складу Університету "Львівс ...

                                               

Харківське наукове товариство

Харківське наукове товариство - наукове товариство, що було засноване 1924 року в Харкові. Обєднувало дослідників різних ділянок і викладачів харківських високих шкіл. Мало 6 секцій: соціально-економічного, природознавчого, медичного, сільськогос ...

                                               

Харківське товариство дослідників природи

Харківське товариство дослідників природи - наукове товариство, створене у травні 1869 року в Харкові під назвою "Общество испытателей природы при Харьковском Университете". Одним із головних ініціаторів створення був професор М. Бекетов. Першим ...

                                               

Шепетівське наукове при УАН товариство

Шепетівське наукове товариство при УАН, Шепетівське наукове при УАН товариство - науково-громадська організація. Засноване 1926. До складу товариства входили природничо-географічний, культурно-історичний і соціально-економічний відділи. У товарис ...

                                               

Інститут електродинаміки НАН України

Інститут електродинаміки Національної академії наук Украини - провідний науковий заклад України у галузі електротехніки, електроенергетики та дослідження електродинамічних процесів. Знаходиться у структурі Національної академії наук України.

                                               

Інститут загальної енергетики

Інститут загальної енергетики НАН Украини засновано відповідно до постанови Президії Національної академії наук України № 83 від 26 лютого 1997 року. Інститут входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Головним ...

                                               

Атом Комплекс Прилад

ТОВ НВП "Атом Комплекс Прилад" - науково-виробниче підприємство ядерно-фізичного приладобудування у Києві. Засноване у 1991 році. Компанія спеціалізується в галузі розробки, виробництва і впровадження приладів для радіаційного контролю і монітори ...

                                               

Всеукраїнський турнір юних хіміків

Всеукраїнський турнір юних хіміків - командно-особисте змагання, в якому школярі мають розвязувати складні хімічні проблемні завдання, подавати рішення в переконливій формі і захищати їх у науковій дискусії. Турнір юних хіміків проходить у два ет ...