Back

ⓘ Апостроф
                                     

ⓘ Апостроф

Апостроф - нелітерний орфографічний знак. Це графічний знак, який не позначає звука. За допомогою апострофа в українській мові відокремлюються йотовані голосні літери від попередніх губних приголосних та "р", наприклад: м’язи, бур’ян.

Апострофом також позначають пропущену кінцеву голосну попереднього слова перед початковою голосною наступного слова або розділяють приголосну префікса від кореня слова, наприклад: "Всіх панів до ’дної ями" Павло Тичина.

У фонетичній транскрипції апострофом позначається мякість приголосних - д’ад’ко дядько.

Апостроф не входить до алфавіту і на розміщення слів у словниках не впливає.

                                     

1.1. В українській мові Правила вживання

В українській мові апостроф пишеться перед я, ю, є, ї:

 • Після р в кінці складу: бурян, міжгіря, піря, матірю, курєр, на подвірї. Апостроф не пишеться, коли ря, рю, рє означають сполучення мякого р із наступними а, у, е: буряк, буряний, крякати, рябий, ряд, крюк, Рєпін.
 • Після першої частини складних слів: дитясла, трансєвропейський.
 • Після губних приголосних б, п, в, м, ф: бю, пять, пє, вязи, у здоровї, мясо, румяний, тімя, мерефянський, Вячеслав, Стефюк. Апостроф не пишеться, коли перед губним звуком є приголосний крім р, який належить до кореня: дзвякнути, мавпячий, морквяний, свято, тьмяний, цвях, але: вербя, торфяний, червяк. Коли такий приголосний належить до префікса, то апостроф пишеться, як і в тих же словах без префікса: звязок, звялити, підвязати, розмякшити.
 • Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний я, ю, є, ї: безязикий, відїзд, зєднаний, зїхати, зявитися, обєм, підїхати, розюшити, розяснити ; дитясла, панєвропейський. Після префіксів із кінцевим приголосним перед наступними і, е, а, о, у апостроф не пишеться: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

Для слів іншомовного походження бувають і інші винятки написання з цих правил.

                                     

2.1. Технічні особливості Кодування апострофа

Стандарт Юнікод передбачає декілька символів, що тією чи іншою мірою візуально схожі на апостроф.

Серед них основні такі:

Пояснення:

↑ Апостроф із діапазону ASCII. Зазвичай виглядає як прямий машинописний. Така форма зявилася з появою друкарських машинок із метою зменшення кількості кнопок заміняв і, і ’, і", і ”. Не відповідає за формою українському апострофові, проте застосовується через простоту введення. ↑ Одинарні закривальні лапки ’. Стандарт Юнікод рекомендує використовувати в англійській мові саме цей символ як апостроф - тобто використовувати його як для закриття одинарних лапок he said hello!’, так і всередині слів don’t, doesn’t. Проте не всі згодні з цією порадою навіть стосовно англійської мови. ↑ Літера-апостроф ’. Виглядає подібно до попереднього символа. Стандарт Юнікод каже про цей символ таке: "гортанне зімкнення, абруптив, глоталізація; багато мов використовують цей символ як літеру абетки; використовується як маркер тону в бодо, догрі й майтхілі". Дехто вважає саме цей символ найправильнішим в ролі українського апострофа.
                                     

2.2. Технічні особливості Уведення з клавіатури

Зазвичай англійська розкладка QWERTY для клавіатури персонального компютера містить прямий апостроф див. іл. 1. Сучасні українські розкладки типу ЙЦУКЕН також часто містять як мінімум прямий апостроф див. іл. 2 - але є певні нюанси.

Подробиці за розкладками:

 • "Нова" українська розкладка Microsoft Windows містить прямий апостроф у звичайному для українських розкладок місці див. іл. 2. Якщо натискання клавіші `/~ призводить до вставки літери "ё", ймовірніше за все у Вас помилково встановлена "стара" українська розкладка замість "нової". Тим не менш, навіть "нова" українська розкладка не містить інших апострофів U+2019 і U+02BC і для їхнього введення, можливо, доведеться застосовувати інші методи.
 • прямий апостроф - вставляється натисканням звичайної для українських розкладок клавіші див. іл. 2 без Shift;
 • апостроф U+02BC - вставляється натисканням звичайної для українських розкладок клавіші разом із Shift;
 • "Стара" українська розкладка Microsoft Windows встановлена в Windows Vista - новітніх Windows) не містила апострофа. На місці апострофа розташовувалася російська літера "ё", непотрібна для вводу українського тексту. Відповідно для введення апострофа в Windows 95 - Windows XP потрібно використовувати інші методи.
 • апостроф U+2019 - вставляється натисканням комбінації правий Alt + ⇧ Shift + 2.
 • Розкладка клавіатури "Ukrainian Unicode" що використовується як типова українська розкладка в більшості сучасних дистрибутивів GNU/Linux і також може бути встановлена власноруч у Windows чи macOS включає
 • апостроф U+02BC вставлявся натисканням звичайної для українських розкладок клавіші див. іл. 2 без Shift;
 • Стара версія розкладки клавіатури "Ukrainian Unicode" мала дещо іншу поведінку
 • прямий апостроф вставлявся натисканням звичайної для українських розкладок клавіші разом з Shift.
Ви потенційно можете стикнутися зі старою версією "Ukrainian Unicode", використовуючи GNU/Linux, що давно повністю не оновлювався, або якщо "Ukrainian Unicode" був встановлений у Windows/macOS користувачем до 10.09.2015/14.09.2015 відповідно.


                                     

2.3. Технічні особливості Інші методи

 • Далі на цифровій клавіатурі введіть
 • Затисніть Alt.
 • для апострофа U+2019 - 0 1 4 6 починати з нуля обовязково.
 • Microsoft Windows дає змогу вводити прямий апостроф і апостроф U+2019 за їхніми десятковими кодами не юнікодними, а однобайтових кодувань з використанням NumLock-клавіатури. Для цього
 • для прямого апострофа - 3 9 несуттєво, починати з нуля чи ні;
 • Переконайтеся, що NumLock увімкнений.
 • Відпустіть Alt.
Також Windows дозволяє вводити символи за їх шістнадцятковими кодами Юнікоду. Але це працює лише у випадку наявності на момент завантаження профілю користувача значення HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Input Method/EnableHexNumpad = 1 типу REG_SZ в системному реєстрі - встановлення якого може бути нетривіальним для новачка. Якщо воно наявне, будь-які символи Юнікоду можна вводити так: затиснути Alt → ввести + на цифровій клавіатурі → ввести шістнадцятковий код на будь-якій клавіатурі → відпустити Alt.
 • Microsoft Word дозволяє вводити прямий апостроф, натискаючи Ctrl + є і відразу за цим є. Але це стосується лише конкретного текстового процесора. Цей спосіб не спрацює в вебоглядачі чи інших програмах.
 • Або назовсім встановити зручнішу розкладку і Вас влаштовує наявність лише прямого апострофа).
 • Використати іншу розкладку
 • Або тимчасово перемкнутися на англійську, натиснути звичайну для англійської розкладки клавішу для QWERTY - див. іл. 1 і перемкнутися назад на українську.
                                     

2.4. Технічні особливості Автоматична заміна

Деякі застосунки і сайти виконують автоматичну заміну введеного апострофа на інший тип, який "вважають" доречнішим. Наприклад, текстовий процесор може автоматично замінювати прямий апостроф на U+2019 бо саме він є рекомендованим для англійської мови або на U+2018 LEFT SINGLE QUOTATION MARK, якщо "вважає" це одинарними лапками. В такому випадку не допоможе навіть введення з цифрової клавіатури, бо заміна однаково виконується після введення.

                                     

2.5. Технічні особливості Доменні імена

Домени.ua.укр і.name, що дають змогу реєструвати інтернаціоналізовані доменні імена з українськими літерами, дозволяють вживати в них апостроф. При цьому під апострофом мається на увазі саме і лише літера-апостроф U+02BC modifier letter apostrophe.

Проте не всі домени, що підтримують інтернаціоналізовані доменні імена з українськими літерами, дозволяють використовувати апостроф наприклад.com.net.org.pl, а також.adult.nokia.porn.sap.sex.xxx.онлайн.орг.сайт - станом на 27.06.2016 не дозволяють.

                                     

3. У графіці інших мов

Найчастіше в європейських та інших мовах апостроф використовується на місті пропущених або опущених літер: дАртаньян - де Артаньян фр., ЛАквіла - Ла Аквіла іт., тре - треба укр.

                                     

3.1. У графіці інших мов Російська

У російській мові апостроф використовують в таких випадках:

 • Для відділення російських закінчень і суфіксів від початкової частини слова, записаної латиницею. У редакції "Правил російської орфографії та пунктуації" за 2006 рік, що була схвалена Орфографічною комісією РАН, але офіційно в дію не вступила, не йдеться про будь-які стилістичні обмеження.
 • Його використовують у деяких перекладених іноземних іменах, наприклад: Жанна дАрк, ОКоннор, ДАртаньян.
                                     

3.2. У графіці інших мов Англійська

Основне застосування апострофа в англійській мові - для позначення:

 • множини окремих символів: ps, qs тощо.
 • пропущених літер у разі скорочення: Look what youve you have done - Подивися, що ти наробив.
 • присвійного відмінка іменників: Sods Law! - Закон підлості!
                                     

3.3. У графіці інших мов Піньїнь китайська мова

У системі позначення звуків китайської мови за допомогою латинської абетки піньїнь апостроф використовується для розрізнення на письмі двох складів, другий із яких починається з голосної, та подібного до них одного складу, наприклад: piao 皮袄 / піао, "шкіряна куртка" та piao 票 / пяо, "квиток", qie 企鹅 / ціе, "пінгвін" та qie 茄 / цє, "баклажан" тощо.

                                     

4. Цікаві факти

 • Під час виконання реформи російської орфографії 1918 року разом з друкарськими літерами для "і", "ѣ", "ѳ", з друкарень були вилучені й літери для "ъ" - хоча реформа скасувала лише написання твердого знака наприкінці слів, а не його вживання взагалі. Брак літер призвів до того, що за розділовий знак стали широко застосовувати апостроф: у 1920 - 1930-х роках у газетах до 1950-х його використовували для слів обявление, сезд, подезд та ін. Як єдиний варіант розділового знака "ъ" був затверджений у 1956 році, дешеві моделі друкарських машинок без символа "ъ" випускали й пізніше. Таблички з написами "Подезд" досі можна побачити на будівлі московського Політехнічного музею.
 • Апостроф за необхідності застосовують для позначення мяких приголосних у фонетичній транскрипції, зокрема, для прасловянської мови - символ ь передає там особливий надкороткий голосний. Цікаво, що в старословянському письмі, коли знак "ь" ще передавав редукований голосний, для позначення мякості використовували поряд з циркумфлексом над приголосним значок, дуже схожий на апостроф.
 • Для слів з коренем свят- прийнято написання без апострофа, хоча йотованому. У такій само формі слово наведено в Словарі української мови Б. Д. Грінченка, а автор пояснює подібний вжиток тим, що "так і вимовляє ці слова українська інтелегенція", зазначаючи при цьому, що "народна вимова відрізняється від такої вимови". Б. Грінченко називає це питання "не дослідженим достатньою мірою", згадує про зібрані на початок XX ст. матеріали до нього.


                                     

5. Посилання

 • Апостроф // Енциклопедичний словник класичних мов / Л. Л. Звонська, Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків та ін. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. - С. 45. - 552 с.
 • Розкладка для української мови від UANIC з символами апострофа, Ґ, та гривні
 • Правила вживання апострофа в українській мові
 • Українська розкладка клавіатури з символами Unicode
 • Апостроф // Український правопис. - К.: Наук. думка, 2012. - С. 9.
                                     

6. Джерела

 • Апостроф // Українська радянська енциклопедія: у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. - 2-ге вид. - К.: Головна редакція УРЕ, 1977. - Т. 1: А - Борона. - С. 224.
 • Бурячок А. А. Апостроф // Українська мова: енциклопедія. - К., 2000. - С. 30 - 31.
 • Апостроф // Словник української мови: в 11 т. - К.: Наукова думка, 1970 - 1980.