Back

ⓘ Інститут української мови НАН України
Інститут української мови НАН України
                                     

ⓘ Інститут української мови НАН України

Інститут украинської мови НАН України - науково-дослідна установа, де всебічно вивчають українську мову, головний координаційний центр в Україні з проблем дослідження української мови. Діяльність Інституту спрямована також утверджувати українську мову як державну в мовному просторі України, досягти мовної гармонії у житті сучасного громадянського суспільства.

                                     

1. Історія

Інститут української мови створено 16 жовтня 1991 р. на базі україністичних відділів Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України. Він продовжив наукові традиції Інституту української наукової мови Української академії наук, який утворено 30 травня 1921 року на основі термінологічних комісій Українського наукового товариства в Києві та Правописно-термінологічної комісії УАН.

Від часу заснування установи нею керували: 1991 - 1998 рр. - О. О. Тараненко, 1998 - 2008 рр. - В. В. Німчук, від 2008 р. - П. Ю. Гриценко.

                                     

2. Діяльність

Основними напрямами діяльності Інституту є дослідження української мови як суспільного, структурного, історичного, ареального та національно-культурного явища. Вивчення української мови спрямоване на пізнання:

 • формування й динаміки ономастичної системи України;
 • структури української літературної мови - словникового складу, граматичної будови, унормування та кодифікації літературної мови на різних рівнях;
 • розвитку термінологічних підсистем різних галузей знань і професійної діяльності.
 • звязків української мови з іншими словянськими і несловянськими мовами у різний час її становлення і розвитку;
 • соціальної, професійної та територіальної диференціації української мови;
 • суспільного статусу, функцій української мови;
 • джерел формування та історичного розвитку української мови;

Низку наукових завдань співробітники Інституту української мови НАН України реалізують у співпраці з фахівцями інших країн. У межах міжнародного наукового проекту "Загальнословянський лінгвістичний атлас" працівники Інституту вивчають українські діалекти, співпрацюючи з мовознавчими установами академій усіх словянських країн та Німеччини опубліковано 12 томів, робота триває. Науковці співпрацюють також з ученими європейських країн у створенні "Лінгвістичного атласу Європи" д. філол. н., проф. П. Ю. Гриценко. Науковці Інституту були співвиконавцями започаткованого в 90-х роках XX ст. Комісією з розвитку словянських літературних мов Міжнародного комітету славістів проекту Najnowsze dzieje jezykow slowianskich координатор С. Ґайда; Ополє, Польща. Результатом стало колективне дослідження "Українська мова 1945 - 1995 pp." 1999 р.

                                     

3. Структура

Інститут як складова НАН України має таку структуру:

 • відділ лексикології та лексикографії завідувач - кандидат філологічних наук І. С. Гнатюк;
 • відділ наукової термінології завідувач - доктор філологічних наук В. Л. Іващенко.
 • відділ стилістики та культури мови завідувач - член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук С. Я. Єрмоленко;
 • відділ структурно-математичної лінгвістики завідувач - доктор філологічних наук Є. А. Карпіловська;
 • відділ діалектології завідувач - доктор філологічних наук П. Ю. Гриценко;
 • відділ ономастики завідувач - доктор філологічних наук В. П. Шульгач;
 • відділ історії української мови завідувач - член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук В. В. Німчук;
 • відділ граматики завідувач - доктор філологічних наук К. Г. Городенська;
 • відділ соціолінгвістики завідувач - доктор філологічних наук С. О. Соколова;

Крім того, при Інституті функціонують наукова рада "Українська мова", молодіжна вчена рада та спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій Д 26.173.01 голова ради - доктор філологічних наук К. Г. Городенська; учений секретар - кандидат філологічних наук С. П. Бибик.                                     

4. Періодичні видання

Інститут української мови видає низку періодичних видань, серед яких наукові та науково-популярні часописи:

 • "Українська мова" щоквартальний науково-теоретичний журнал, у якому публікують наукові здобутки в царині української мови. Проблематика досліджень надзвичайно широка й стосується всіх сфер лінгвоукраїністики;
 • "Термінологічний вісник".
 • "Культура слова" ;
 • "Студії з ономастики та етимології" ;
 • "Лексикографічний бюлетень" ;
                                     

5. Адміністрація інституту

 • П. Ю. Гриценко - директор, доктор філологічних наук, професор;
 • Н. Г. Горголюк - заступник директора з наукової роботи, кандидат філологічних наук;
 • В. О. Яцій - учений секретар, кандидат філологічних наук.
                                     

6. Джерела та література

 • Інститут української мови: історія та сучасність. - К., 2011. - 96 с.
 • Рябець Л. В., Шепель Л. Ф. Інститут української мови НАН України // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - С. 502. - 672 с.: іл. - ISBN 966-00-0610-1.
 • Ажнюк Б. М. Інститут української мови НАН України // Українська мова: енциклопедія. - К., 2000. - С. 204.