Back

ⓘ Літопис журнальних статей
                                     

ⓘ Літопис журнальних статей

"Литопис журнальних статей" - державний бібліографічний покажчик. Містить аналітичну бібліографічну інформацію про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетенях, що виходять в Україні і відібрані в базу даних "Літопис журнальних статей" Книжковою палатою України.

Видається Книжковою палатою України з 1936 року двічі на місяць.

                                     

1. 2011

Палатою опублікований орієнтовний Список журналів, матеріали з яких буде відібрано в базу даних "Літопис журнальних статей" у 2011 році.

У список включені:

 • Державних академічних установ України, їхніх філій, інститутів, науково-дослідних закладів;
 • музеїв;
 • періодичні та продовжувані видання
 • архівів;
 • бібліотек;
 • органів законодавчої та виконавчої влади.
 • загальнонаціональні наукові, суспільно-політичні, літературно-художні журнали і збірники,

Список журналів, матеріали з яких буде відібрано в базу даних "Літопис журнальних статей" у 2011 році.

 • Современная электрометаллургия
 • Культурологічна думка
 • Математичні машини і системи
 • Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта
 • Захист рослин
 • Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді
 • Проблемы старения и долголетия
 • Питання історії науки і техніки
 • Український керамологічний журнал
 • Техніка АПК
 • Вісник Книжкової палати
 • Промислова ботаніка
 • Екологія та ноосферологія
 • Південний архів. Історичні науки
 • Радиофизика и радиоастрономия
 • Самостійна Україна
 • Економіка промисловості
 • Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України
 • Технология приборостроения
 • Українська мова
 • Народна творчість та етнографія
 • Медичні перспективи
 • Україна в Центрально-Східній Європі
 • Дослідження світової політики. Проблеми і судження Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
 • Проблеми і перспективи управління в економіці
 • Сіверянський літопис
 • Словянський світ
 • Теорія та практика державного управління
 • Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій
 • Питання боротьби зі злочинністю
 • Мистецтвознавство
 • Бібліотечний вісник
 • Дивослово
 • Медична хімія
 • Екологія і природокористування
 • Физика низких температур
 • Український метрологічний журнал
 • Інтродукція рослин
 • Обробка дисперсних матеріалів та середовищ
 • Економічні інновації
 • Ринок землі
 • Чорнобиль і соціум
 • Математическая физика, анализ, геометрия
 • Близькосхідний курєр
 • Наукові праці УкрНДМІ
 • Рибне господарство України
 • Філософія. Антропологія. Екологія
 • Український історичний збірник
 • Залізничний транспорт України
 • Кинематика и физика небесных тел
 • Фінанси України
 • Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія
 • Статистика України
 • Логистика: проблемы и решения
 • Мінералогічний журнал
 • Інтегровані технології та енергозбереження
 • Архіви України
 • Фізико-хімічна механіка матеріалів
 • Науково-технічна інформація
 • Мікробіологічний журнал
 • Физиология и биохимия культурных растений
 • Банківська справа
 • Радиофизика и электроника
 • Історія в школах України
 • Прикладна гідромеханіка
 • Теорія та методика фізичного виховання
 • Промышленная теплотехника
 • Агапіт
 • Інтелектуальна власність
 • Ринок цінних паперів України
 • Актуальні проблеми психології / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України
 • Вітчизна
 • Агрохімія і ґрунтознавство
 • Південний архів. Філологічні науки
 • Теория оптимальних решений
 • Вища школа
 • Експерт мистецтва
 • Електротехніка і електромеханіка
 • Харківська хірургічна школа
 • Трибуна
 • Сторінки воєнної історії України
 • Труди Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
 • Системні дослідження та інформаційні технології
 • Радиотехника
 • Полімерний журнал
 • Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
 • Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла
 • Людина і політика
 • Проблеми харчування
 • Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи
 • Углехимический журнал
 • Картоплярство України
 • Ринологія
 • Парадигма
 • Современные проблемы токсикологии
 • Проблеми остеології
 • Збірник наукових праць / Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
 • Тваринництво України
 • Перинатология и педиатрия
 • Український кардіологічний журнал
 • Процессы литья
 • Економіка та держава
 • Морський екологічний журнал
 • Вісник Національної академії оборони України
 • Український вісник психоневрології
 • Сучасне птахівництво
 • Зарубіжна література в навчальних закладах
 • Химия и технология воды
 • Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН
 • Металлофизика и новейшие технологии
 • Друкарство
 • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності
 • Україна-НАТО
 • Цитология и генетика
 • Праці Інституту математики НАН України
 • Проблеми медичної науки та освіти
 • Агроекологічний журнал
 • Автоматическая сварка
 • Энергосбережение
 • Історичний журнал
 • Геотехническая механика
 • Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології
 • Український ревматологічний журнал
 • Свинарство
 • Нові технології в будівництві
 • Мінеральні ресурси України
 • Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького
 • Бухгалтерський облік і аудит
 • Молочне і мясне скотарство
 • Медична освіта
 • Геологічний журнал
 • Шкільна бібліотека
 • Компютерні технології друкарства
 • Вісник морфології
 • Шлях освіти
 • Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
 • Металл и литье Украины
 • Холодильна техніка і технологія
 • Доля старообрядства в ХХ
 • Психологічні перспективи
 • Мистецтво та освіта
 • Теория и практика металлургии
 • Таврійський науковий вісник
 • Актуальні проблеми державного управління
 • Клінічна анатомія та оперативна хірургія
 • Труды Институту прикладной математики и механики
 • Принт плюс: папір і поліграфія
 • Український пульмонологічний журнал
 • Тектоніка і стратиграфія
 • Соціальна політика і соціальна робота
 • Держава та регіони. Серія: Державне управління
 • Проблеми прикладної геохімії
 • Проблеми екології та медицини
 • Лікарська справа
 • Гігієна праці
 • Інформаційні технології та компютерна інженерія
 • ТЭК
 • Конфліктологічна експертиза: теорія і методика
 • Дефектологія
 • Сучасна гастроентерологія
 • Наукові записки / НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
 • Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
 • Обладнання та технології харчових виробництв. Тематичний збірник наукових праць
 • Екологія моря
 • Проблеми формування відкритої економіки України
 • Геофизический журнал
 • Сільськогосподарська мікробіологія
 • Таврический вестник информатики та математики
 • Электроника и связь
 • Український ботанічний журнал
 • Освіта і управління
 • Вестник зоологии
 • Проблеми історії України: факти, судження, пошуки
 • Журнал органічної та фармацевтичної хімії
 • Українсько-македонський науковий збірник
 • Вища освіта України
 • Українська керамологія
 • Економіка і прогнозування
 • Сучасні проблеми архітектури та містобудування
 • Проблеми трудової і професійної підготовки
 • Ортопедия, травматология и протезирование
 • Фізика конденсованих систем
 • Археологія
 • Брега Тавриды
 • Формування ринкових відносин в Україні
 • Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины
 • Січеславський альманах
 • Збірник наукових праць Академії образотворчого мистецтва і архітектури "Українська академія мистецтва"
 • Український хіміотерапевтичний журнал
 • Удосконалювання турбоустановок методами математичного і фізичного моделювання
 • Библиотеки Национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития
 • Нелінійні коливання
 • Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів
 • Економіка України
 • Ядерна та радіаційна безпека
 • Металознавство та обробка металів
 • Сучасна українська політика
 • Судоходство
 • Інфекційні хвороби
 • Українська література в загальноосвітній школі
 • Морской гидрофизический журнал
 • Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень НАН України
 • Память століть
 • Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі
 • Реєстрація, зберігання і обробка даних
 • Бранта
 • Часопис Київського університету права
 • Молочна промисловість
 • Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения
 • Проблеми вивчення історії Української революції - рр.
 • Фізіологічно активні речовини
 • Теория случайных процессов
 • Технологические системы
 • Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
 • Воєнна історія
 • Сучасність
 • Мультиверсум. Філософський альманах
 • Проблеми сучасної психології
 • Праці центру памяткознавства
 • Рукописна та книжкова спадщина України
 • Матеріали до української етнології
 • Наноструктурное материаловедение
 • Космічна наука і технологія
 • Українська біографістика
 • Ветеринарна медицина України
 • Середньовічна Україна
 • Фізіологічний журнал
 • Культура слова
 • Історія України. Маловідомі імена, події, факти
 • Катализ и нефтехимия
 • Вісник геодезії та картографії
 • Проблемы управления и информатики
 • Машинознавство
 • Наукові записки Державного природознавчого музею
 • Генетичні ресурси рослин
 • Соціальні виміри суспільства
 • Прометей
 • Виноградарство и виноделие
 • Журналіст України
 • Регіональна бізнес-економіка та управління
 • Біологія і хімія в школі
 • Фізика живого
 • Держава і право
 • Східний світ
 • Вісник Національної академії державного управління при Президентові України
 • Астма та алергія
 • Історія народного господарства та економічної думки України
 • Меліорація і водне господарство
 • Досягнення біології та медицини
 • Збірник наукових праць Інституту економіко-правових досліджень НАН України
 • Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
 • Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства УААН"
 • Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки
 • Термоелектрика
 • Русская литература. Исследования
 • Українська мова і література в школі
 • Серцево-судинна хірургія
 • Международный медицинский журнал
 • Культура народов Причерноморья
 • Український журнал дерматології, венерології, косметології
 • Керуючі системи та машини
 • Гілея
 • Економічна теорія
 • Геополітика і екогеодинаміка регіонів
 • Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН
 • Цукрові буряки
 • Механізація та електрифікація сільського господарства
 • Эниология
 • Вісник проблем біології і медицини
 • Математичні методи та фізико-механічні поля
 • Нові дослідження памяток козацької доби в Україні
 • Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН
 • Вибори та демократія
 • Композиционные и полимерные материалы
 • Березіль
 • Рибне господарство
 • Вісник психіатрії та психофармакотерапії
 • Журнал європейської економіки
 • Соціологія: теорія, методи, маркетинг
 • Энерготехнологии и ресурсосбережение
 • Міжнародні звязки України: наукові пошуки і знахідки
 • Бухгалтерія в сільському господарстві
 • Геоінформатика
 • Физико-технические проблемы горного производства
 • Український селянин
 • Труды Никитского ботанического сада
 • Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики
 • Птахівництво
 • Економічний часопис-XXI
 • Геология и полезные ископаемые Мирового океана
 • Онкология
 • Наукові праці / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського
 • Український фізичний журнал
 • Наука України у світовому інформаційному просторі
 • Матеріали та дослідження з археології Східної України
 • Світогляд
 • Образотворче мистецтво
 • Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство
 • Русская филология. Украинский вестник
 • Інформаційні технології і системи
 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
 • Соціум
 • Проблеми трибології
 • Функціональні матеріали
 • Херсонесский сборник
 • Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти
 • Механіка твердого тіла
 • Экотехнологии и ресурсосбережение
 • Студії з ономастики та етимології
 • Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН
 • Фізика і хімія твердого тіла
 • Збірник наукових праць Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
 • Проблеми історії України XIX
 • Захист інформації
 • Клінічна хірургія
 • Бібліотечний форум України
 • Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі
 • Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика
 • Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття та Волині
 • Демографія та соціальна економіка
 • Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія
 • Професійно-технічна освіта
 • Труды Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины
 • Социально-экономические аспекты промышленной политики
 • Проблеми науки
 • Віче
 • Нелінійні граничні задачі
 • Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит
 • Трудова підготовка в закладах освіти
 • Вісник економічної науки України
 • Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем
 • Ліки
 • Захист і карантин рослин
 • Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність
 • Дошкільне виховання
 • Наукові праці Камянець-Подільського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, книгознавство
 • Український нейрохірургічний журнал
 • Соціогуманітарні проблеми людини
 • Нариси з історії природознавства і техніки
 • Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія
 • Экономика и право
 • Міжнародний медичний журнал
 • Географія та основи економіки в школі
 • Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва
 • Український географічний журнал
 • Право і безпека
 • Радіоелектроніка. Інформатика. Управління
 • Теорія оптимальних рішень
 • Аграрна наука і освіта
 • Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
 • Ветеринарна медицина
 • Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
 • Український історичний журнал
 • Прикладная механика
 • Оптоэлектроника и полупроводниковая техника
 • Предпринимательство, хозяйство и право
 • Вопросы атомной науки и техники
 • Економіка природокористування і охорони довкілля
 • Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки
 • Радіоелектронні і компютерні системи
 • Альгология
 • Магарач. Виноградарство и виноделие
 • Політика і час
 • Підприємництво, господарство і право
 • Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту
 • Національна безпека і оборона
 • Директор школи, ліцею, гімназії
 • Архівознавство. Археографія. Джерелознавство
 • Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности
 • Збірник праць Інституту математики Національної академії наук України
 • Здоровье мужчины
 • Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій
 • Вісник аграрної науки Південного регіону
 • Біополімери і клітина
 • Психологія і суспільство
 • Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы
 • Держава та регіони. Серія: Право
 • Визвольний шлях
 • Розведення і генетика тварин
 • Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду
 • Український археографічний щорічник
 • Электронное моделирование
 • Геохімія і рудоутворення
 • Овочівництво і баштанництво
 • Передгірне та гірне землеробство і тваринництво
 • Вісник морської медицини
 • Всесвітня література та культура в навчальних закладах України
 • Діалог. Історія, політика, економіка
 • Педагогіка і психологія професійної освіти
 • Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України
 • Адгезия расплавов и пайка материалов
 • Питання літературознавства
 • Наука. Релігія. Суспільство
 • Лінгвістика
 • Памятки України: історія та культура
 • Вісник аграрної науки
 • Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту УААН
 • Стратегічна панорама
 • Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія
 • Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія
 • Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у степу України
 • Зарубіжна література в школах України
 • Дзвін
 • Ніжинська старовина
 • Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах
 • Журнал вушних, носових і горлових хвороб
 • Фізика та астрономія в школі
 • Збірник наукових праць Інституту лубяних культур УААН
 • Экономика Крыма
 • Проблемы прочности
 • Боспорские исследования
 • Компютерні засоби, мережі та системи
 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Кіно-Театр
 • Українське релігієзнавство
 • Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник
 • Професійна освіта: педагогіка і психологія
 • Волинь - Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем
 • Археологический альманах
 • Економіка та право
 • Актуальні проблеми економіки
 • Сходознавство
 • Русская словесность в школах Украины
 • Сейсмологічний бюлетень України
 • Історико-географічні дослідження в Україні
 • Одеський медичний журнал
 • Клінічна фармація
 • Юридичний журнал
 • Дніпро
 • Доповіді Національної академії наук України
 • Вісник фармації
 • Проблеми сучасного підручника
 • Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика
 • Слово і Час
 • Біль, знеболювання і інтенсивна терапія
 • Бюлетень Інституту зернового господарства
 • Українознавство
 • Всесвіт
 • Землеробство
 • Збірник наукових праць Української академії мистецтв
 • Поліграфія і видавнича справа
 • Збірник наукових праць Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України
 • Культура і сучасність
 • Український математичний журнал
 • Акустичний вісник
 • Педіатрія, акушерство та гінекологія
 • Народознавчі зошити
 • Рідна школа
 • Геолог України
 • Офтальмологічний журнал
 • Початкова школа
 • Неперервна професійна освіта: теорія і практика
 • Економічна кібернетика
 • Інститут світової економіки і міжнародних відносин
 • Філософська думка
 • Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України
 • Нові технології
 • Міжнародний туризм
 • Український медичний часопис
 • Серце і судини
 • Управляющие системы и машины
 • Стратегічні пріоритети
 • Новини енергетики
 • Медична гідрологія та реабілітація
 • Збірник наукових праць Науково-дослідного центру періодики
 • Філософсько-антропологічні студії
 • Українська термінологія і сучасність
 • Гидробиологический журнал
 • Вестник неотложной и восстановительной медицины
 • Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури
 • Экономика и управление
 • Порты Украины
 • Лаврський альманах
 • Український біохімічний журнал
 • Проблеми радіаційної медицини
 • Фармацевтичний журнал
 • Економіка АПК
 • Правова інформатика
 • Коммунальное хозяйство городов
 • Електронна мікроскопія та міцність матеріалів
 • Мистецтвознавчі записки
 • Економічний часопис
 • Моделювання та інформаційні технології
 • Український соціум
 • Продуктивні сили України
 • Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України
 • Слово у мові та тексті
 • Українська культура
 • Банки та банківські системи
 • Порошковая металлургия
 • Наука та інновації
 • Вісник Національної академії наук України
 • Геологія і геохімія горючих копалин
 • Успехи физики металлов
 • Україна: аспекти праці
 • Физика и техника высоких давлений
 • Історіографічні дослідження в Україні
 • Компютер у школі та сімї
 • Зайнятість та ринок праці
 • Журнал фізичних досліджень
 • Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів
 • Вісник Інституту тваринництва центральних районів УААН
 • Вісник прокуратури
 • Радуга
 • Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа
 • Україна Соборна
 • Збірка наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
 • Проблемы машиностроения
 • Вісник стоматології
 • Проблемы криобиологии
 • Теорія і практика інтелектуальної власності
 • Дерматологія та венерологія
 • Хімічна промисловість України
 • Імунологія та алергологія
 • Подъемные сооружения. Специальная техника
 • Автоматизація виробничих процесів
 • Обчислювальна та прикладна математика
 • Право України
 • Археологічні студії
 • Словянські обрії
 • Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку
 • Директор типографии
 • Вопросы химии и химической технологии
 • Записки Українського мінералогічного товариства
 • Кібернетика та системний аналіз
 • Рибогосподарська наука України
 • Біологія тварин
 • Педагогіка і психологія
 • Український радіологічний журнал
 • Наука і оборона
 • Всесвітня література в середніх навчальних закладах України
 • Археологічні відкриття в Україні
 • Нафтова і газова промисловість
 • Соціально-економічні дослідження в перехідний період
 • Філософські обрії
 • Український визвольний рух
 • Фітотерапія
 • Банки та банківські системи країн світу
 • Проблемы специальной электрометаллургии
 • Прикладная радиоэлектроника
 • Наука та наукознавство
 • Проблеми програмування
 • Соціальна психологія
 • Агроекологія і біотехнологія
 • Журнал Академії медичних наук України
 • Продуктивні сили і регіональна економіка
 • Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів
 • Київ
 • Штучний інтелект
 • Шпитальна хірургія
 • Вісник Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології
 • Хімія, фізика і технологія поверхні
 • Материалы по археологии и этнографии Таврии
 • Наука і освіта
 • Українська історична та діалектна лексика
 • Компьютерная математика
 • Технічна електродинаміка
 • Журнал математической физики, анализа, геометри
 • Регіональна історія України
 • Фізика напівпровідників, квантова електроніка та оптоелектроніка
 • Педагогічний процес: теорія і практика
 • Вісник зоології
 • Шашкевичіана
 • Проблеми ендокринної патології
 • Будівництво України
 • Довкілля та здоровя
 • Проблеми Чорнобиля
 • Радиоэлектроника и информатика
 • Украинский химический журнал
 • Політичний менеджмент
 • Технология и конструирование в электронной аппаратуре
 • Проблеми етномузикології
 • Ветеринарна біотехнологія
 • Техническая диагностика и неразрушающий контроль
 • Ендокринологія
 • Біотехнологія
 • Практична філософія
 • Водне господарство України
 • Будівельні конструкції
 • Управление экономикой переходного периода
 • Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України
 • Адвокат
 • Лабораторна діагностика
 • Сіверщина в історії України
 • Відновлювана енергетика
 • Митна справа
 • Таврійський медико-біологічний вісник
 • Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України
 • Ядерна фізика та енергетика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Київська старовина
 • Виноградарство і виноробство
 • Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми
 • Сверхтвердые материалы
 • Відбір і обробка інформації
 • Математика в школі
 • Кибернетика и вычислительная техника
 • Гідромеханіка
 • Здоровье женщины
 • Студії мистецтвознавчі
 • Проблеми міцності
 • Боротьба з організованою злочинністю і корупцією
 • Економіка розвитку
 • Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля
 • Малий і середній бізнес.
 • Відлуння віків
 • Юридична Україна
 • Нейрофизиология
 • Український терапевтичний журнал
 • Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей
 • Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу
 • Землевпорядкування
 • Регіональна економіка
 • Мовознавство
 • Теоретическая и экспериментальная химия
 • Експериментальна онкологія
 • Економіст
 • Бібліотечна планета
 • Вівчарство
 • Вісник Інституту економічного прогнозування НАН України
 • Урологія
 • Актуальні проблеми словянської філології
 • Персонал
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування
 • Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
 • Селекція і насінництво
 • Народне мистецтво
 • Медієвістика
 • Технологія і техніка друкарства
 • Правова держава
 • Український журнал гематології та трансфузіології
 • Фізичне виховання в школі
 • Вісник Національного банку України
 • Техническая механика
 • Свічадо
 • Вестник физиотерапии и курортологии
 • Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова"
 • Актуальні проблеми прикладної генетики, селекції та біотехнології рослин
 • Весь транспорт
 • Уголь Украины
 • Актуальні проблеми транспортної медицини: довкілля, професійне здоровя, патологія
 • Ейдос
 • Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії
 • Садівництво
 • Проблеми словянської ономастики
 • Металлургическая и горнорудная промышленность
 • Русский язык и литература в учебных заведениях
 • Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект
 • Економіка промисловості України
 • Корми і кормовиробництво
 • Ренесансні студії
                                     

2. Посилання

 • Друковані видання Книжкової палати України
 • "Літопис журнальних статей" // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт уклад. Ю. І. Ковалів. - Київ: ВЦ "Академія", 2007. - Т. 1: А - Л. - С. 581.