Back

ⓘ Польсько-український бюлетень
                                     

ⓘ Польсько-український бюлетень

Biuletyn Polsko-Ukrainski - польський часопис часів ІІ Речі Посполитої, який репрезентував ідеї польсько-українського єднання.

Часопис почав виходити 1932 року у Варшаві. Виходив щомісяця, а з червня 1933 року - щотижня. Ініціаторами створення часопису були люди з середовища пілсудчиків, котрі підтримували зближення з українцями. Також це було повязано з розвитком прометейського руху, тому "Biuletyn Polsko-Ukrainski" мав фінансову та організаційну підтримку від польської військової розвідки.

Головним редактором був Влодзімєж Бончковський. Авторами статей були як поляки, так і українці.

Окрім статей і фейлетонів про політичні справи в часописі друкувалися тексти присвячені українській культурі, літературі, мистецтву та історії. Також публікувалися переклади текстів знаних українських письменників. Головну увагу зверталося на позитивні аспекти польсько-української співпраці задля залагодження суперечностей між обома народами і творення нових стосунків. Українські публіцисти могли натомість представити свої погляди на співпрацю зі сторони українців. Намагалися вплинути як на ендецьких діячів, так і молодшого покоління, з ціллю змінити їхню позицію щодо українського питання.

Останній номер часопису був опублікований в січні 1939 року. Це стало результатом того, що на сторінках часопису все частіше зявлялася критика політики санаційної влади щодо української меншини. Замість "Бюлетеня" зявилося щомісячне видання "Problemy Europy Wschodniej" Проблеми Східної Європи.

                                     

1. Джерела

  • Stosunki polsko-ukrainskie w I pol. XX w. пол.
  • Artykul dotyczacy Adolfa Bochenskiego, w tym informacje o Biuletynie Polsko-Ukrainskim пол.
  • Коротка історія Польсько-українського бюлетеня англ.
                                     

2. Бібліографія

  • Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог / монографія. - Луцьк, 2009. - 508 с.
  • Filip Gonczynski-Jussis, Biuletyn Polsko-Ukrainski 1932–1938 – prometejski projekt Oddzialu II Sztabu Glownego Wojska Polskiego, Na z gory upatrzonych pozycjach, red. Bartlomiej Miedzybrodzki, Magdalena Gajda, Krzysztof Fudalej, Michal Przeperski, 2011
  • Кравченко С.І. Євген Маланюк на шпальтах польського часопису "Biuletyn Polsko-Ukrainski" Варшава 1932-1938 // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики НАНУ. – Львів, 2009. – Вип. 1 17. – С. 596–610;
  • На хвилі доби: Хрестоматія польської літературної періодики 20-30-х років XX ст. / упоряд., вступн. ст. та пер. із пол. С.І.Кравченко. - Луцьк: РВВ "Вежа" ВНУ імені Лесі Українки, 2007 448 с.
  • Кравченко С.І. Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukrainski" Варшава 1932-1938 // Київські полоністичні студії Т.18. КНУ імені Тараса Шевченка. – К.: Університет "Україна", 2011. – С. 19-28 та ін.
  • Кравченко С.І. "Biuletyn Polsko-Ukrainski" Варшава, 1932-1938 як феномен польської журналістики міжвоєнної доби. // Журналістика: Науковий збірник / За ред. Н.М. Сидоренко. – К.: Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту імені Т.Шевченка, 2008. – С. 29 – 39;
  • Ольга Яручик, Польсько-український міжкультурний діалог на сторінках "Biuletynu polsko-ukrainskiego" 1932-1938 рр., 2009