Back

ⓘ Путро Олексій Іванович
                                     

ⓘ Путро Олексій Іванович

|портрет= |Батько= |Посада= |Діти= |Мати=

Олексій Іванович Путро - український історик, дослідник історії України середніх віків, доктор історичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України.

                                     

1. Біографія

Народився 2 липня 1940 року в місті Києві. У 1964 році закінчив історико-філосфський факультет Київського державного університету за спеціальністю історія та суспільствознавство. З 1964 року - вихователь школи-інтернату у Києві, у 1964–1965 роках проходив строкову службу в Радянській армії. У 1965–1966 роках - науковий співробітник Державного історичного музею УРСР. З 1966 року - інспектор Міністерства культури УРСР. У 1966–1969 роках - аспірант, а у 1969–1972 і 1973–1975 роках - молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії феодалізму Інституту історії АН УРСР. У 1970 році під керівництвом доктора історичних наук К. І. Стецюк захистив кандидатську дисертацію на тему: "Становище і антифеодальна боротьба козацтва Лівобережної України друга половина XVIII століття". У 1972–1993 роках - старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри, декан факальтету Київського державного інституту культури.У 1990 році захистив докторську дисертацію на тему: "Соціально-економічний та політичний розвиток Лівобережної України II половини XVIII ст.". У 1993–1998 роках - директор Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, з 1 березня 1999 року - професор, завідувач кафедри суспільних наук Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв України.

У 2010 році нагороджений орденом свт. Дмитрія Ростовського.

Помер 7 грудня 2011 року. Відспівування проходило в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

                                     

2. Праці

Автор понад 300 наукових праць з історії України і культури, архівознавства і документознавства, культурології. Серед них:

  • Розвиток книгодрукування в Україні в XVIII ст. // Питання історії культури України. - К., 1995.;
  • З історії першої української політичної еміграції за архівними джерелами XVIII ст. "Северянський літопис", 1998, № 5;
  • Гетьман України Кирило Розумовський: нові штрихи до соціально-політичного портрета // УІЖ. - 2002. - № 5.
  • Славний рід Ханенків до питання про джерела і авторство "Історії русів" // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Мат. 2-х Всеукр. читань. - Черкаси, 1992;
                                     

3. Джерела та література

  • Ясь О. В. Путро Олексій Іванович // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2012. - Т. 9: Прил - С. - С. 65. - 944 с.: іл. - ISBN 978-966-00-1290-5.

Література

  • Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник / Серія "Українські історики". - Випуск 1. - Київ, 1998.