Back

ⓘ Бачвансько-русинська мова
Бачвансько-русинська мова
                                     

ⓘ Бачвансько-русинська мова

Див. також статті Бачванська говірка, Русинська мова.

Бачвансько-русинська мікромова - літературна мікромова 25 тисяч воєводинських руснаків, нащадків українських емігрантів з південно-західної Лемківщини, що мешкають у Воєводині з XVIII-XIX ст.

Бачвансько-русинська мікромова кодифікована на основі перехідних українсько-словацьких діалектів Південно-західної Лемківщини зі значними впливами сербської мови, а також угорської, польської та німецької мов. Мікромова відноситься як до західнословянських, так і до східнословянських мов.

                                     

1. Характерні риси

Характерними рисами мікромови є:

 • фіксований наголос на передостанньому складі.
 • перехід *ъ в е деска "дошка", и дижд "дощ", о молга "імла";
 • перехід прасловянських *or, *ol, *еr, *el метатеза плавних у ра, ла, ре, лє, ро, ло крочай "крок", млода "наречена", оро, оло, ере зноровиц ше "зноровитися" - про коня, черева "кишки".
 • перехід звукосполук *dj, *tj, *kt’ йотація у дз, ц або у дж/ж, ч.
 • перехід *r в ар барз "дуже", ор горди "гордий", ер змерка ше "смеркається".
 • іменники чоловічого роду у давальному відмінку множини мають закінчення -ом слугом, хлопом, дієслова у 1-й особі однини теперішнього часу приймають закінчення -м знам, робим.
 • перехід прасловянського *l в ов/ол та лу, ло слунко "сонце", длобац "довбати".
 • перехід *rъ, *rь, *lъ, *lь в ир/ер, ри/ре, лу, ли/лї.
                                     

2. Кодифікація бачвансько-русинської мікромови

Бачвансько-русинська мікромова - під назвою "руски яазик" - є однією з офіційних мов Воєводини. Нею ведуться програми телебачення та радіо, здійснюється навчання в початкових школах, гімназії та на кафедрі русинської мови і літератури університету у Новому Саді. Протягом XX ст. у бачвансько-русинській мікромові сформувалися художній, публіцистичний, науковий та офіційно-діловий стилі, нею видається періодична преса - тижневик "Руске слово", дитячий місячник "Заградка", молодіжний місячник "Мак", газета "Шветлосц", вісник "Studia Ruthenica".

Процес кодифікації місцевої бачвансько-сримської говірки та утворення специфічного варіанту української літературної мови було започатковано В. Гнатюком, який влітку 1897 р. провів тривалу фольклорну експедицію на Бачці, результатом якої стали записані та опубліковані тексти 430 народних пісень, 220 оповідань, численні анекдоти, а також народне весілля. У 1904 р. Г. Костельником рідною говіркою було опубліковано поетичну збірку "З мойого валала" "З мого села".

У 1923 р. Г. Костельником було видано першу "Граматику бачванско-рускей бешеди", яка, за словами автора, трималася на двох постулатах:

Засновник літературної бачвансько-русинської мови Г. Костельник підкреслював, що бачвансько-сримські діалекти є говором української мови та закликав співвітчизників вивчати "кнїжкови язик" тобто літературну українську мову, а також зближуватися з нею на письмі. У нарисах "Дзе спада наша бешеда" 1922 р. і "Наша бешеда" 1937 р. Г. Костельник порушує питання глотогенезу мови руснаків Югославії, доводить, що бачванська руска бешеда - це діалект української мови, який зазнав впливів з боку польської та словацької мов.

1974 р. вийшла граматика М. Кочиша 1974 на базі старішої граматики Г. Костельника, а також низка робіт Г. Надя. З кінця 1980-х офіційною кодифікацією бачвансько-русинської мови в Сербії займаються Юліан Рамач, Гелена Медьєши та Михайло Фейса, на території Угорщини - Михайло Капраль та Віра Ґіріц. Випущено кілька підручників, словників і граматично-лексичних досліджень. Викладання бачвансько-русинською мовою здійснюється у гімназії імени Петра Кузмяка у с. Руський Крстур.

                                     

2.1. Кодифікація бачвансько-русинської мікромови Алфавіт бачвансько-русинської мови

В граматиці Костельника використовувався дореволюційний російський алфавіт який включає літеру "ять".

В сучасному стандарті для письма використовується кириличний алфавіт з 31 літери та мякого знаку який буквою не вважається:

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Юю Яя ь

Правопис бачвансько-русинської мови, який розробляє група лінгвістів в Новосадському університеті, заснований на українській желехівці, як і правопис пряшівсько-русинського діалекту, але має певні відмінності від останнього.

                                     

3. Література

 • Белей Л. О. Русинська мова в Югославії та Хорватії. Енциклопедія "Українська мова".
 • ЗБОРНЇК РОБОТОХ "STUDIA RUTHENICA" № 18, Нови Сад, 2013
 • Гнатюк В. Чи бачванський говір словацький? - 1905.
 • Кузьменко Д. Русинська мова
 • Рамач, Юліан. Язик бачванско-сримских руснацох // Русин. 2005. № 1 1, с. 101 - 105.
                                     

4. Посилання

 • Сайт села Руський Керестур, культурного центру русинів Бачки Воєводина, Сербія. бачв рус., англ.
 • Агенція новин бачвансько-русинською мовою "Ruthenpress". бачв рус.
 • Як звучить бачвансько-русинська мікромова - ** Онлайн-трансляція "Радіо Керестур". бачв рус.
 • Інтервю з редактором часопису "Шветлосц" Миколою Цапом та редактором видавничої діяльності часопису "Руске слово" Миколою Шантом бачв рус.
 • Сайт Союзу русинів-українців Сербії. бачв рус.
 • Підручник бачвансько-русинської мови "Lets speak English and Rusyn - Бешедуйме по анґлийски и по руски". Новий Сад: Руске слово. - ISBN 86-7105-113-7. бачв рус., англ.
 • Основні характеристики бачвансько-русинської мови у порівнянні з іншими словянськими мовами. бачв рус.
 • Радіо "Новий Сад" онлайн - програми мовами меншин Воєводини бачв рус.