Back

ⓘ Ніжинський літопис
                                     

ⓘ Ніжинський літопис

Центральним у літописі є військово-політична історія. До 1670-х рр. події висвітлено вкрай фрагментарно, з численними похибками і помилками, очевидно, на підставі історичних переказів. Згодом достовірність повідомлень зростає, але послідовного характеру виклад набуває з 1730-х рр. Літописець згадує українських гетьманів Б.Хмельницького, І.Брюховецького, І.Самойловича, І.Мазепу, І.Скоропадського, Д.Апостола, К.Розумовського, але уникає характеристики й оцінок їхньої діяльності. У літопису йдеться також про війни, які Росія вела проти Туреччини протягом 18 ст., та їх згубні наслідки для господарства України. Наведено відомості про життя російської царської родини, перебування її представників в Україні, причому з особливою симпатією згадано імператрицю Єлизавету Петрівну. Певну увагу приділено російським можновладцям, діяльність яких була безпосередньо повязана з Україною - П.Румянцеву-Задунайському, князям О.Безбородьку, Г.Потьомкіну. Літопис містить відомості про створення Першої та Другої Малоросійських колегій, амністію запорожців 1734, вибори депутатів до Законодавчої комісії 1767–1768, появу самозванців І.Міницького та О.Пугачова. Згадано про зміни в адміністративно-територіальному устрої Лівобережної України - утворення Київського намісництва, Чернігівського намісництва та Новгород-Сіверського намісництва, Малоросійської губернії, а згодом - Чернігівської губернії та Полтавської губернії. Наведено відомості про надзвичайні природні явища, стихійні лиха, епідемії. Значну увагу приділено подіям у Ніжині, де, очевидно, мешкав упорядник літопису. Ніжинський літопис належить до так званих місцевих літописів, хоча значне місце в ньому відведено подіям, які мали загальноукраїнське значення. Нині рукописний збірник, що містить текст літопису зберігається в Інституті рукопису НБУВ.

                                     

1. Джерела та література

  • О. Б. Коваленко. Ніжинський літопис // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2010. - Т. 7: Мл - О. - С. 399. - 728 с.: іл. - ISBN 978-966-00-1061-1.
  • Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. М., 1900
  • Коваленко О. Б. Ніжинський літопис ХVII - ХVIII ст. як памятка історіографії. В кн.: Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 3. К., 2001.