Back

ⓘ Ґ
Ґ
                                     

ⓘ Ґ

Ґ, ґ - кирилична літера для позначення звука вживається як іменник середнього роду: велике Ґ, мале ґ.

Ґ - пята літера української абетки, використовується в словах: аґрус, ґава, ґазда, ґанок, ґедзь, ґніт, ґрати, ґрунт, ґудзик, ґуля, дзиґа, ґелґотати та інших.

                                     

1. Історія

Походження звука

У прасловянській мові всі слова вимовлялися з у словах зі словянських мов, а також у словах, давно запозичених з інших мов газета, геній. У нових запозиченнях з більшості мов, як у власних, так і в загальних, він рекомендує враховувати відмінність між /г/ та /ґ/.

                                     

2. Таблиця кодів

Ґ у Linux та Mac OS X

Дистрибутиви GNU/Linux та MacOS X підтримують типову українську розкладку, в якій Ґ знаходиться на місці оберненої скісної риски \ англійської розкладки. Якщо такої клавіші на клавіатурі немає, можна ввести її, затиснувши Ctrl+Shift і набравши її код у unicode: u0490 чи u0491.

Ґ у Windows

Операційна система Microsoft Windows має вбудовану підтримку літери Ґ в українському розкладові клавіш: її слід набирати, затиснувши Alt-Gr "правий альт", за допомогою клавіші літери "Г" ; при утриманні клавіш Shift та Alt-Gr маємо відповідно велику літеру Ґ. Також на деяких не всіх клавіатурах є окрема клавіша, розміщена між лівим Shiftом та "Я", яка в режимі української розкладки використовується для друку літери "Ґ".

У кириличній не українській розкладці клавіатури символ Ґ викликається затисненою клавішею Alt з набором Num-цифр 0165, символ ґ - комбінацією Alt+0180.

                                     

3. В українській мові

Літера Ґ, ґ в українській мові передає на письмі дзвінкий мякопіднебінний проривний, у загальних назвах та у власних географічних назвах на письмі передаємо буквою "г": агент, агітатор, агресія, багаж, газ, гараж, гарантія, гастролі, гвардія, генерал, глобус, гольф, граната, інтелігенція, легіон, магістр, міграція, навігація, прогрес, регіон, регістр, регулярний, серфінг; Англія, Бельгія, Гамбія, Гвінея, Гренада, Греція, Грузія, Катанга, Парагвай, Рангун, Чикаго та інші.

2. У власних назвах людей іменах, прізвищах відповідно до "g" у мові-джерелі пишемо "ґ", а відповідно до h - "г": Верґілій, Ґеорґ Вільгельм, Фридрих Геґель, Ґеорґ Фридрих Гендель, Васко да Ґама, Магатма Ґанді, Федерико Ґарсія Лорка, Вінсент ван Ґоґ, Ґрета Ґарбо Ґустафссон, Едвард Ґриг, Курт Ґеорґ Кісинґер, Томаш Ґарріґ Масарик, Клемент Ґотвальд, Ґустав Гусак та інші.

3. Літеру "g" передаємо буквою "ґ" у не засвоєних українською мовою іншомовних словах, а також в іншомовних словосполуках, що транслітеруються засобами української графіки варваризмах: альтер еґо лат. alter ego - "друге я", персона нон ґрата лат. persona non grata - "небажана особа", фата морґана лат. fata morgana - "марево"; Ґран-прі ; ґудбай англ. good bye - "до побачення"; "Фольксваґен" нім. "Volkswagen" - назва автомобільної фірми, "Зюддойче цайтунґ" нім. "Suddeutsche Zeitung" - назва газети тощо.

4. Відповідно до вимови літеру "g" у словах англійського походження передаємо через буквосполучення "дж": менеджер manager, Джордж George; у словах італійського походження - також через "дж": Джованні Giovanni, Джотто Giotto, Джузеппе Giuseppe; у словах французького походження - через "ж": кортеж cortege, Жерар Gerard, Жорж Georges. Але традиційно Генуя Genova.                                     

4. У білоруській мові

Літера ґ поряд з г використовується в так званій "тарашкевиці" - класичному правописі білоруської мови.

Спроба диференціювати на письмі передачу звуків. Але у 1933 літера Ґ, ґ була виключена з білоруського алфавіту, як і з українського.

Класичний правопис білоруської мови 1929 року

 • Власних білоруських слів з літерою ґ практично немає, тільки запозичені: абрызґлы, Аґата імя, аґрэст, бразґат, возґры, вэдзґаць, ґаблі, Ґабрусь імя, ґаза, ґазэта, ґанак, ґарнец, ґвалт, ґерґетаць, ґіль, ґірса, ґлузд, ґмах, ґонта, ґраніца, ґрафа, ґрошы, ґруґан, ґруца, ґузік, ґузы, ґуст, джґаць, зґрабны, зґрая, ізґой, інтэліґенцыя, лезґінка, лязґ, мазґі, яяґеґлы, плявузґаць, розґі, рэзґіны, цуґлі, цэґла, цяґлі, шваґер та ін.
 • Слова, які виникають фонетичним шляхом: анэкґдот, вакґзал, пакґгауз, экґзамэн, экґсгумацыя і т. ін.
                                     

5. Цікаві факти

 • "Словарь української мови" Бориса Грінченка фіксує слово, яке складається тільки з цієї літери - "ґ". Воно є фонетичним варіантом застарілого прийменника "к". У сполученні з давальним відмінком "к" і "ґ" колись вживалися замість прийменника "до": "Добре ґ лежачій колоді і огонь класти", "Їден ґ лісу, другий ґ бісу" із записів Матвія Номиса.
 • Відомий радянський філолог Лев Успенський наводить свідчення, що іще в XVIII ст. В. К. Тредіаковський у своєму творі "Раsговоръ мѣжду чужестраннымъ человѣкомъ і россійскімъ объ ортографіі старінной і новой і о всемъ что прінадлежітъ къ сей матеріі" пропонував уживати "г" "глаголь" тільки для позначення південноросійського) невластиві російській літературній нормі.
                                     

6. Література

 • Півторак Г. П. Ґ - пята літера українського алфавіту // Українська мова: енциклопедія / НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови ; ред. В. М. Русанівський. - К.: Українська енциклопедія, 2000. - ISBN 966-7492-07-9. - С. 118.
 • Пономарів О. Фонеми Г та Ґ: Словник та коментар. - Київ: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
 • Український правопис
 • Сіренко Г. О., Кузишин О. В. Історія вживання літери "ґ" в українській науковій термінології
 • Російсько-український словник наукової термінології Київ: Наукова думка. 1998. 892 с.
 • Шевельов Юрій. Історична фонологія української мови. - Харків: АКТА, 2002. - Класика української науки - ISBN 9667021629.
 • Літери г та ґ у словах іншомовного походження
 • Лащенко Христина. Вживання букв ґ/кг чи інших написань в історичному розвитку мови. - Перекладацька Майстерня 2000 - 2001.
 • Короткий їдиш-український словник / Укладач Й.Торчинський. - К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац.меншин України, 1996. - 207 с.
 • Фешовець Олена. Вживання букв ґ/кг чи інших написань в історичному розвитку мови. - Перекладацька Майстерня 2000 - 2001.
 • Німчук В. В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культури: історія ґ // Мовознавство. - 1990. - № 6; 1991. - № 1 - 3.