Back

ⓘ Безособові форми на -но, -то
                                     

ⓘ Безособові форми на -но, -то

Безособові форми на -но, -то - незмінювані форми дієслова, що називають дію, виконану невідомою або неназваною особою. Приклади: Лист написано швидко ; Наказ підписано ручкою ; Хліб поризано ножем. Із дієслівних категорій їм властива лише категорія виду.

Ці форми в односкладних безособових реченнях виступають в ролі головного члена у формі присудка: Я збагнула, що забуття не суджено Головний член у формі присудка мені Леся Українка.

Безособові форми на -но, -то в сучасній українській мові творяться від пасивних дієприкметників на - н ий, - т ий за допомогою суфікса - о -: зірваний → зірван о, прочитаний → прочитан о, забутий → забут о.

                                     

1. Походження

За походження ці форми є колишніми короткими дієприкметниками пасивного стану минулого часу середнього роду однини, що в номінативі мали закінчення - о. Короткі форми дієприкметників давно вже не вживають в українській мові. Натомість збереглися безособові форми на -но, -то, які в сучасній мові творяться від пасивних дієприкметників. Вони не відмінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками.

                                     

2. Уживання

Безособові дієслівні форми на -но, -то вживають, зокрема, у текстах оголошень із попереджувальною інформацією в громадських місцях і транспорті. Приклади: Стороннім вхід заборонено ; Курити заборонено ; Входити з тваринами заборонено. Загалом їх вживають, щоб підкреслити результат дії, при цьому в жодному разі не називаючи виконавця дії.

                                     

2.1. Уживання Помилки у вживанні безособових форм на -но, -то

Дієслівні форми на -но, -то називають дію, виконану невідомою або неназваною особою субєктом. Утім, у багатьох випадках у реченнях з цими формами називають і субєкта виконавця дії в орудному відмінку. Граматично такий субєкт у реченні виступає в ролі додатка. Наприклад, Наказ підписано директором Субєкт дії в орудному відмінку ; Дорогу заасфальтовано робітниками. Таким чином, у наведених прикладах названо дійову особу, хоч граматично й виражену додатком. Низка вітчизняних мовознавців, зокрема Олена Курило, вказують на неприродність подібних пасивних синтаксичних конструкцій для сучасної української літературної мови та рекомендують замість них уживати активні. Олена Курило зауважує, що ці форми граматично безпідметові, у них взагалі немає дієвої особи, вони виражають питання хтось зробив, але цей хтось неназваний, невідомий. Тому, зазначає вчений, "інструменталь дієвої особи тут зайвий і з логічних причин неможливий". Тут не може бути питання ким? Тому такі конструкції науковці рекомендують заміняти на активні з підметом, вираженим іменником у називному відмінку, присудком у формі особового дієслова і додатка у формі знахідного: Директор підписав наказ ; Робітники заасфальтували дорогу.

Однак у реченнях зі словами на -но, -то можна називати знаряддя дії, до якого ставимо питання не ким?, а чим?. Приклади: Наказ підписано ручкою Знаряддя дії. Питання: чим? ; Дорогу покрито асфальтом ; Хліб порізано ножем ; Злодія вбито ножем.                                     

3. Джерела

  • Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови / Олена Курило. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. - 303 с. - передрук видання 1925 р.
  • Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців / М. Гінзбург // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології" – 2008. – № 620. – С. 26–32.
  • Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Частина І: підруч. / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. – 3-те вид. – К.: Радянська школа, 1965. – 423 с.
                                     

4. Посилання

  • Безособові дієслова // Енциклопедичний словник класичних мов / Л. Л. Звонська, Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків та ін. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. - С. 61. - 552 с.