Back

ⓘ Табори інтернованих вояків Армії УНР у Польщі
Табори інтернованих вояків Армії УНР у Польщі
                                     

ⓘ Табори інтернованих вояків Армії УНР у Польщі

Табори інтернованих вояків Армії УНР у Польщі.

Вперше вояків Армії УНР інтерновано в Польщі наприкінці 1919 по заламанні українського фронту у м. Ланьцуті; невдовзі з них організовано 6 Стрілецьку дивізію. По поразці Армії УНР наприкінці 1920 й переході її на територію Польщі бл. 20 000 вояків їх розміщено в кількох таборах інтернованих - головні з них були в Ланьцуті, Александруві-Куявському і Каліші менші табори у Вадовицях і Пйотркові. В середині 1921 інтернованих переведено з Ланьцуту до Стрілкова, наприкінці 1921 з Александрува до Щипйорна, у якому, як і в сусідньому Каліші, залишилися табори інтернованих аж до остаточної їх ліквідації у середині 1924.

Умови життя в таборах інтернованих в Польщі зокрема побутові й матеріальні були важкі значно гірші, ніж в таборах інтернованих УГА в Чехословаччині. Попри це у таборах розвинулося жваве культурно-освітнє життя: курси для неграмотних та ін. особливо фахові, різні школи серед ін. гімназія в Каліші, народний університет у Ланьцуті і Стрілкові; хори, театральні трупи й ін. виявили мистецьке життя, а також релігійне, видавниче зокрема преса. Керівництво таборів інтернованих воно було в українських руках та повязане з урядом УНР в екзилі дбало про теоретичний військовий вишкіл і збільшення старшинських кадрів. Табори інтернованих в Каліші і Щипіорно були після Варшави другим осередком життя української еміграції в Польщі. Кількість вояків в таборах інтернованих постійно зменшувалося: виїзд до Чехо-Словаччини, зокрема на навчання, до Франції, на працю тощо. Після ліквідації таборів інтернованих колишні вояки набули статусу політичних емігрантів у Польщі.

                                     

1. Джерела та література

 • Енциклопедія українознавства: Словникова частина:
 • Срібняк І. Табір інтернованих Військ УНР у Пикуличах, Польща січень-лютий 1921 р.: умови перебування та моральний стан вояцтва // Київські історичні студії: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; ред. кол. В.О.Щербак та ін. К., 2017. № 25. C.18-24.
 • Срібняк І. "Несемо ми хрест… в терновім вінку колючих дротів…" інтерновані вояки-українці в таборі Стшалково, Польща у 1922-1923 рр. // Київські історичні студії: науковий журнал / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; ред. кол. В.Щербак та ін. К., 2018. № 16. C.­­33-43.
 • Срібняк І. Табір інтернованих вояків армії УНР в Александрові Польща навесні-влітку 1921 р. // Схід. К., 2018. № 4156. С.67-73.
 • Срібняк І. Табір інтернованих Військ УНР у Щипіорно 1922-1923 рр.: гуманітарно-просвітня складова діяльності українського вояцтва // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження 1917-1921 рр.: Матеріали Міжнародної наукової конференції м. Київ, 1-2 червня 2017 р. / Упоряд. В.Верстюк відп. ред., В.Скальський та ін. Київ-Чернігів, 2017. С.381-396.
 • К. Є. Науменко. Каліш, табір для інтернованих вояків Армії УНР // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2007. - Т. 4: Ка - Ком. - С. 36. - 528 с.: іл. - ISBN 978-966-00-0692-8.
 • Срібняк І. "…За право вільно жити і працювати в рідній хаті" українська еміграційна громада в Ченстохові, Польща у 1921 р. // Evropsky filozoficky a historicky diskurz. Praha, 2018. Svazek 4. Vydani 2. S.24-31.
 • Срібняк І. Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща перша половина 1921 р.: моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації // Емінак: науковий щоквартальник. Київ-Миколаїв, 2018. № 121 січень-березень. Т.2. С.42-49.
 • Sribniak I. Encyklopedia jeniectwa: ukrainski Aleksandrow. Warszawa-Paryz: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2018. 88 s.
 • Срібняк І. Інтернована армія УНР в Польщі 1921-1924 рр.: "блиск і злидні" історіографічного доробку польських та українських істориків за останню чверть століття // Nad Wіsla і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еuropejskіej – przeszlosc і teraznіejszosc. Monografia zbiorowa / red. Ihor Sribnyak. Warszawa-Torun: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. S.200-212.
 • Sribniak I. Encyklopedia jeniectwa: ukrainski Lancut. Warszawa-Paryz: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2018. 115 s.
                                     

2. Посилання

 • Театри в українських таборах інтернованих // Шевченківська енциклопедія: - Т.6:Т - Я: у 6 т. / Гол. ред. М. Г. Жулинський. - Київ: Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. - С. 66-68.