Back

ⓘ Короткий опис Малоросії
                                     

ⓘ Короткий опис Малоросії

Літопис містить огляд подій від 1340 по 1734, найдокладніше - з часів Богдана Хмельницького. Автор вірогідно належав до козацької старшини звязує козацький період історії України з історією Київської Русі; висвітлює історію козацтва, звеличує визвольну боротьбу українського народу проти Речі Посполитої, висловлює симпатії до її керівників.

Головним джерелом для "К. О. М." був літопис Григорія Грабянки. З нього автор вибрав найістотніші факти і стисло їх переказав, опис же подій 1709 - 1734 зробив самостійно. Загалом це була спроба створити коротку історію України.

Твір написано книжною українською мовою. Завдяки лаконічному й ясному викладу "К. О. М." здобув широку популярність. Його покладено в основу "Краткой летописи Малыя России c 1506 no 1776 год…". Згодом "К. О. М." став одним з джерел "Истории русов".

Переклад літопису вміщено в книзі "Аннали Малоросії" німецького і французького історика Ж. Б. Шерера, що вийшла 1788 в Парижі. Твір також використано в "Лѣтописце, или кратком описании знатнѣйших дѣйств и случаев, что в котором году дѣялося в Украинѣ Малороссійской обѣих сторон Днѣпра и кто именно когда гетьманом был козацким" 1888.

                                     

1. Джерела та література

  • Ю. А. Мицик. Короткий опис Малоросії // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2009. - Т. 5: Кон - Кю. - С. 185. - 560 с.: іл. - ISBN 978-966-00-0855-4.

Література

  • Багалій Д. Нарис української історіографії, т. 1, в. 2. Джерелознавство. К., 1925.
  • Иконников В. Опыт русской историографии, т. 2, кн. 2. К., 1908;
  • Антонович В. В кн.: Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси. К., 1888;