Back

ⓘ Новгородський перший літопис
Новгородський перший літопис
                                     

ⓘ Новгородський перший літопис

Новгородський перший літопис - найдавніший літопис Новгородської боярської республіки, одне з головних джерел відомостей про культуру, побут, суспільно-політичне життя Новгорода Великого періоду незалежності. В основі памятки лежить місцевий літопис, який вели при дворі єпископа, проте новгородське літописання використовувало нерідко відомості з літописів інших давньоруських центрів. Новгородський перший літопис відомий у 2-х зведеннях. Старше зведення представлено пергаментним Синодальним списком 13 - 14 ст. Список дефектний: втрачені перші 16 зошитів і один зошит з викладом подій 1273 - 98. Частину літопису до 1234 написано 2-ма почерками кінця 13 ст. Молодше зведення літопису близьке до Синодального списку, але продовжує його до 1440-х рр. Відомі 2 основні списки Новгородського першого літопису молодшого зведення: Академічний і Комісійний. Значення першого літопису молодшого зведення в історії східнословянського літописання розкрив у своїх працях О. О. Шахматов. Він показав, що в ранніх відомостях літопису відобразився т. зв. Початковий літописний ізвод кінця 11 ст., який передує "Повісті временних літ". Правда, О. Шахматов гадав, що в утраченій частині Синодального списку можна прочитати інший текст, але в сучасних працях цей погляд заперечують: по-перше, у тих частинах, які можна зіставити, обидва зведення справді дуже близькі, по-друге, обсяг тексту втрачених 16 зошитів Синодального списку ненабагато перевищує обсяг відповідної частини молодшого зведення. Крім того, можна вказати і на фрагменти в самому Синодальному списку, виписані із Початкового ізводу, представленого в літопису молодшого зведення. Зрозуміло, таким чином, що в 13 ст. Початковий ізвод уже використовували в новгородському літописанні. У літературі висловлювали думку про залучення Початкового ізводу в Новгороді ще раніше - у 12 ст., однак цей висновок дотепер не підкріплено текстологічними аргументами. Навпаки, у тексті Передмови до Початкового ізводу є сліди редактури, яка повязує його з Повістю про взяття Царгорода фрягами у 1204. Імовірно, Початковий ізвод зявився в Новгороді лише в 13 ст.

                                     

1. Видання

  • Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1888.
  • Новгородская Первая летопись. Берлинский список. / Предисловие А. В. Майорова. СПб., 2010.
  • Полное собрание русских летописей ПСРЛ, Т.3. IV. Новгородские летописи. Санкт-Петербург, 1841. с. V - IX, 1 - 114.
  • Летописец новгородский, начинающийся от 6525 1017 года и кончающийся 6860 1352 годом. М., 1781. перевидання: 1819.
  • Продолжение древней Российской вифлиотики. Часть II. Содержащая Новгородский летописец. Начинающийся от 946 года и продолжающийся до 1441 года. СПб., 1786.
  • Частотный словарь: нем. Dietze J. Frequenzworterbuch zur Synodalhandschrift der Ersten Novgoroder Chronik. Halle Saale, 1977.
  • Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. СПб., 1875.
  • Новгородская харатейная летопись. / Под ред. М. Н. Тихомирова. М., 1964.
  • Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов"/ АН СССР, Институт истории; отв. ред. М. Н. Тихомиров; под ред. и с предисл. А. Н. Насонова. М. ; Л.: Издательство АН СССР, 1950. Переиздание с предисловием Б. М. Клосса: М., 2000. ПСРЛ, т. III - Полностью приводятся тексты Синодального и Комиссионного списков с разночтениями по Академическому и Толстовскому, нелетописные статьи Комиссионного, Троицкий список и фрагменты Воронцовского, отражающие утраченные листы Академического списка.
                                     

2. Джерела та література

  • Франчук В. Ю. Новгородський перший літопис // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2010. - Т. 7: Мл - О. - С. 450. - 728 с.: іл. - ISBN 978-966-00-1061-1.