Back

ⓘ Пустовіт Світлана Віталіївна
Пустовіт Світлана Віталіївна
                                     

ⓘ Пустовіт Світлана Віталіївна

Пустовіт Світлана Віталіївна - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

                                     

1. Біографічні відомості

Народилася 15.11.1964 в с. Луізіно, Гатчинського р-ну, Ленінградської обл., CРСР. В 1988 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, біологічний ф-т, отримала спеціальність "біолог-фізіолог людини та тварин, викладач біології та хімії". В 1999 р. - Національний університет "Києво-Могилянська академія", ф-т гуманітарних наук, отримала спеціальність "магістр філософії, викладач вищої школи".

Почала працювати в 1988 в Інституті фармакології і токсикології АМН України старший лаборант.

1988-1999 рр. - працювала на різних посадах в Всесоюзному науково-дослідному інституті гігієни і токсикології пестицидів, полімерів та пластичних мас з 1997 - Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя.

В 1996 здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук, тема дисертації: "Механізм нейротоксичної дії піретроїдів та їх комбінацій із фосфорорганічними пестицидами".

1999-2013 - працювала в НМАПО імені П. Л. Шупика.

В 2009 здобула науковий ступінь доктора філософських наук, тема дисертації: "Філософсько-методологічний аналіз передумов, засад та принципів біоетики".

2013-2014 рр. - завідувачка кафедри філософії та біоетики Одеського національного медичного університету.

З 2015 по теперішній час - завідувачка кафедри філософії НМАПО імені П. Л. Шупика.

                                     

2. Освіта

В 1988 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, біологічний ф-т, отримала спеціальність "біолог-фізіолог людини та тварин, викладач біології та хімії". В 1999 р. - Національний університет "Києво-Могилянська академія", отримала спеціальність "магістр філософії, викладач вищої школи". Вчителі - І. І. Чурілов, проф., проф. Цибенко В. О. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ, чл кор. АМНУ, проф. Ю. С. Каган та д. біол.н., проф. Н. В. Кокшарєва Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, м. Київ, д.філос.н., проф. В. Л. Кулініченко Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ, д.філос.н., проф., чл кор. НАНУ М.І. Михальченко Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, м. Київ.

                                     

2.1. Освіта Захист дисертаційних робіт

В 1996 здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук, тема дисертації: "Механізм нейротоксичної дії піретроїдів та їх комбінацій із фосфорорганічними пестицидами". Наукові керівники: чл кор. АМНУ, проф. Ю. С. Каган, д. біол.н., проф. Н. В. Кокшарєва. В 2009 здобула науковий ступінь доктора філософських наук, тема дисертації: "Філософсько-методологічний аналіз передумов, засад та принципів біоетики". Наукові консультанти - заслужений діяч науки і техніки України, чл кор. НАН України, проф. М. І. Михальченко.

                                     

3. Лікувальна і наукова діяльність

Авторка біля 250 наукових праць, серед яких 8 монографій; член редакційної ради науково-практичного журналу "Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки" ; міжнародного медико-філософського журналу "Інтегративна антропологія" ; науково-практичного журналу "Здоровя суспільства". Президент Української асоціації з біоетики, член Комітету з питань біоетики при Президії НАНУ, член Наукової ради Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем НАНУ, член Наукової ради Міжнародного товариства з біоетики SIBI; представник в Україні Міжнародної організації "Феміністичні напрямки у біоетиці" FAB; член Європейського товариства з філософії медицини та охорони здоровя ESPMH.

                                     

4. Перелік ключових публікацій

250 наукових праць, серед яких 8 монографій, 2 навчальних посібника, 3 методичних рекомендації. Перекладач та редактор книги В. Р. Поттера "Біоетика - міст у майбутнє".

 • Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики Минск: БГУ, 2018 у співавторстві.
 • Наука и образование: современные трансформации. - К.: Изд-во ПАРАПАН, 2008. - 328 с. у співавторстві
 • Глобальная биоэтика: становление теории и практики философский анализ. - К: Арктур-А, 2009 324 с.
 • Сучасні проблеми біоетики/Під ред. Ю. І. Кундієва, Л. А. Пиріга, С. В. Комісаренко та ін. - К.: Академперіодика, 2009 у співавторстві.
 • Биоэтика: начала и основания Философско-методологический анализ. - К.: Сфера, 2002. - 152 с. у співавторстві з В. Л. Кулініченко.
 • Environmental Ethics: the power of ethics for sustainable development. - Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, - 2010. - 600 c. у співавторстві
 • Сьогодення та біоетика/Під ред. Ю. І. Кундієва та ін. - К.:ВД "Авіценна", 2011 у співавторстві.
 • Handbook of Global Bioethics/Ed. by Henk A. M. J. ten Have, Bert Gordijn. - N Y London: Springer, 2014 у співавторстві.


                                     

5. Міжнародна співпраця

 • 2015 - Проект ЮНЕСКО "Глобальна біоетика в соціальному вимірі", 16-18 грудня 2015, Мінськ, експерт.
 • 2001 - Фонд Соросу. Проект "Аналіз та розвиток нормативної бази комітетів з етики", керівник.
 • 2000 - 2001 - Фонд Соросу. Проект "Розвиток та імплементація стандартів професійної етики в охороні здоровя", співвиконавець.
 • 2002 - Фонд МАТРА "Включення суспільства в імплементацію принципів біоетики в систему охорони здоровя та екологію", керівник.
 • 2004 - Фонд Соросу. Проект "Комітети з етики як механізм громадського контролю в охороні здоровя та захисті навколишнього середовища: досвід роботи в Центральній та Східній Європі", керівник.
 • 2005 - Фонд Соросу. Міжнародний семінар "Розвиток стандартів етичної експертизи як шлях до якісної та відповідальної практики в біомедичних дослідженнях та системі охорони здоровя: досвід Східної та Центральної Європи, керівник.

Проф. Пустовіт С. В. є організатором 7 міжнародних симпозіумів з біоетики та 6 семінарів з біоетики.