Back

ⓘ Активна і пасивна лексика української мови
                                     

ⓘ Активна і пасивна лексика української мови

Активна і пасивна лексика української мови - два шари лексики, наявність яких зумовлена такими основними чинниками, як поява нових слів і вихід з ужитку слів, що позначали старі явища й реалії.

                                     

1. Активна лексика

Активна лексика становить ядро словникового складу мови. Вона обєднує як споконвічно українські слова, так і численні групи запозичених слів. Головна її ознака - регулярне використання у сфері діяльності людини.

Зокрема слова хліб, молоко, яблуко, дорога, тролейбус, повітря, дочка, дощ, великий, солодкий, читати, тут тощо - загальновживані слова, використовуються у побуті. Проте до активної лексики належать і такі слова як синус, косинус, діагональ, перпендикуляр, префікс, іменник, речення, кома, кут - терміни. Активна лексика - це слова, які часто вживаються в повсякденному спілкуванні. Вони зрозумілі для кожного члена мовного колективу. Це загальновживані слова та широковідомі терміни.

                                     

2.1. Пасивна лексика Неологізми

Серед неологізмів в українській мові зараз є такі слова як: геном, клонування, клон, менеджмент, логістика, віртуальний, інтерактивний, іміджмейкер.

Кожне слово на час своєї появи було неологізмом. Наприклад, свого часу слова метрополітен, космодром, телебачення, місяцехід були неологізмами. Проте тепер ці слова стали звичайними і до неологізмів їх більше не зараховують.

Поряд із звичайними є семантичні неологізми - слова, що раніше існували у мові, проте з часом набули інших значень. Наприклад народний депутат.

Нові неологізми творяться за наявними у мові моделями. Так, за зразком біологія, геологія, зоологія утворилися слова вірусологія, дельфінологія, спелеологія … За зразком атмосфера, стратосфера утворено слово біосфера і так далі.

Є також і авторські словотвори. Наприклад вірш Івана Драча:

                                     

2.2. Пасивна лексика Авторські неологізми

Авторські або індивідуальні неологізми є поширеним явищем в українській літературі.

Інивідуально-авторські неологізми рідко переходять у загальновживану лексику. Як правило, вони надовго зберігають забарвлення образної індивідуальності й доречні тільки в окремих творах, де виконують певну художню функцію.

Неологізми окремих сучасних українських письменників:

 • огнепоклонники, злотоголово
 • Андрія Малишка
 • лебедіють
 • Дмитра Павличка
 • Павла Тичини
 • аеропланити, багряноводний, бистрозір, брунькоцвіт, вічнодумний, сонцеприхильник, яблуневоцвітно, ясно-соколово
 • Ліни Костенко
 • золотаве звечоріння, стрімголова малеча, одкамянійте, статуї античні, пензлі боговгодні
 • спогадування, сніння, серцеокий, самозамкнений, стотривожна душа, на цих всебідах, усевитончуваний зойк
 • Василя Стуса
 • місяць-білогривець, підсмуток очей, нездужжя, пора зацвітать і одцвітать, зашовковитися, піднебесність
 • Михайла Стельмаха
 • рожеве клубовиння, надвечірність, гороїжиться берег, двигіт ударів, протисезонно.
 • Олеся Гончара

Деякі зі створених письменниками неологізмів увійшли до загальновживаних слів. Найбільше це стосується літераторів 19 століття і першої половнини 20:

 • Старицький М.
 • мрія, майбутнє, крок
 • Франко І.
 • поступ, чинник
 • Олександр Олесь
 • прагнути
 • незграбний, бруд, окремий
 • Винниченко В.
 • розкрилитися
 • М. Рильський
 • всніжити
 • М. Стельмах

Н.Куцярський Мороженкіна-як шось таке дуже хороше чи приємне.                                     

2.3. Пасивна лексика Абревіатури

Порівняно нове явище у розвитку мов - абревіатури. Позитивною рисою цього виду лексики є те, що та сама кількість інформації передається набагато меншою кількістю букв чи звуків. Наприклад, замість Українське державне обєднання для продажу сільськогосподарської техніки, запасних частин, мінеральних добрив та інших матеріально-технічних засобів, організації ремонту й використання машин вживається Укрсільгосптехніка.

                                     

2.4. Пасивна лексика Архаїзми

Архаїзмами від грец. άρχαίοζ - старовинний, давній у загальному визначенні називаються слова, що вийшли з широкого вжитку й перейшли до так званого пасивного запасу лексики національної мови. У точнішому розумінні до архаїзмів належать слова, "що називають такі предмети чи поняття, які самі по собі аж ніяк не застаріли, але для позначення яких тепер користуються іншими словами". Від інших застарілих слів, зокрема історизмів, архаїзми таким чином відрізняються тим, що мають у сучасній мові синоніми. Усі наявні в мові архаїзми поділяються на окремі типи. За класифікацією, поданою в довіднику сучасної української мови, таких типів виділяється Пять: 1. Власне лексичні архаїзми - слова, витіснені з мови словами з іншим коренем: рать - військо, уста - губи, рот, перст - палець. 2. Лексико-словотворчі архаїзми відрізняються від сьогоднішніх відповідників суфіксами або префіксами: вої - воїни, шкатула - шкатулка, коляса - коляска. 3. Лексико-морфологічні архаїзми характеризуються застарілою граматичною формою: роль - роля, читає - читаєши, моліться - молітеся, сини - синове. 4. Лексико-фонетичні архаїзми від сучасних назв різняться однією чи двома фонемами: поет - піїт, злато - золото, ріжний - різний. 5. Лексико-семантичні архаїзми - застарілі значення слів, які тепер уживаються з іншими, сучасними значеннями: живот життя, язик мова, народ, мир громада, світське життя. В художніх творах архаїзми можуть використовуватись з метою: 1) відтворення історичного колориту тієї доби, про яку йдеться у творі, наприклад: "А паче всього він хоче, - тут сотник обернувся до Замойського, - він хоче, щоб козацтву реєстровому якнайскорше таки виплатили державне утримання" І. Ле; 2) мовної характеристики особи, яка говорить, наприклад: "Мир дому і живущим в ньому, - сказав Балабуха, обнявши отця Степана" І. Нечуй-Левицький; 3) надання мові відтінку урочистості, схвильованої піднесеності над звичайною, побутовою формою вираження, наприклад: "Світе вольний, несповитий" Т. Шевченко; "Що ти за сила єси?" П. Тичина; 4) створення комічного враження, наприклад: "Турн тяжку боль одоліває, к Енею руки простягає і мову слезную рече…" І. Котляревський.

                                     

2.5. Пасивна лексика Історизми

Історизмами називаються слова, застарілі через те, що вийшли з ужитку ті предмети, які вони позначали, наприклад: мушкет, кунтуш, опанча, шеляг, челядь, отрок і т. д. З цієї ж причини історизми інколи називають матеріальними архаїзмами. На відміну від останніх історизми не мають у сучасній мові синонімів. Історизми трапляються переважно в художніх творах історичної тематики, де вони позначають реалії доби, про яку йдеться, а також слугують засобом відтворення колориту мови тих часів, наприклад: "І була під Києвом січа велика. Стріли закрили сонце, а від тупоту копит, іржання коней і брязкоту заліза не чути було людського голосу. Ціла орда з ханом Отроком прийшла під Київ. Хоч як завзято натискали половці, хоч як підбадьорював їх Отрок, сам ідучи попереду й пускаючи стрілу за стрілою до руських панцирів, хоч бурею літав він з своїм бунчуком від одного крила війська до другого - але стояла Русь, мов стіни святої Софії. Половецькі стріли застрягали в руських кольчастих телягах, списи ламалися об щити непроступним муром" Л. Мосендз.                                     

3. Посилання

Статті
 • - історизми визначення поняття і приклади.
 • Блог про Українську мову - Нові старі слова української мови. Блог про неологізми.