Back

ⓘ Лексика української мови
Лексика української мови
                                     

ⓘ Лексика української мови

Див. також статті Запозичені слова в українській мові, Власне українська лексика.

Українська мова належить до східної групи словянської гілки індоєвропейської родини мов. Згідно зі списком Сводеша для словянським мов, найближче українська споріднена з білоруською мовою, російською, а також польською.

Якщо йдеться не про збіги в списку Сводеша, а про загальний лексичний запас, то згідно зі схемою А. Шайкевича, М. Еченіке та ін. розвиток отримало у працях К. Тищенка, лексика української мови на 38 % відрізняється від російської, на 32 % від словацької, на 30 % від польської та на 16 % від білоруської мов. Для прикладу, за своїм лексичним складом англійська мова відрізняється від голландської на 37 %, а шведська від норвезької на 16 %.

Основний словниковий фонд української мови містить чотири пласти словянських слів: спільноіндоєвропейська лексика ; прасловянські слова ; власно українські слова, наявні тільки в українській мові ; запозичення з інших словянських мов. Решту лексики складають пізніші запозичення, серед яких найбільше з мертвих класичних мов - давньогрецької, латини і старословянської старословянізми, церковнословянізми. За радянських часів до лексичного складу ввійшло багато росіянізмів. Останнім часом лексичний склад активно поповнюється запозиченнями з англійської мови. Загальний розвиток мови відбувається за рахунок внутрішньомовних ресурсів: нові слова творяться на базі вже існуючих.

З української мови до німецької від XVI ст. було запозичено такі слова: нім. Duma, Dumka, Hopak, Tschaike, Kosak, Steppe, Kobsa, Kobsar, Baidak, Hetman, Haluschka, Sotnik, Starost, Tschumak, Lulke, Borstsch, Bandura, Kindak, Baschtan.

З української до польської у XV - XVIII ст. було запозичено такі слова: пол. hreczka, hreczkosiej, hodowac, hladon, kuma, hospodar, horodniczy, holoble, braha, hukac, chory, cholodziec, wieczorynka, hulac, korowod, lach, koczerga, pieczarka.

З української до російської мови запозичено такі слова у XVI - XX ст.: рос. бублик, смалец, гопак, чрезвычайный, хлопцы, побратимы, повстанцы, пасека, пасечник, борщ, знахарь, наймит, бондарь, подполковник, чуб, самостийность, чумак, корж, девчата, хата, аж.

До білоруської мови у XV - XVI ст. було запозичено такі українські слова: мозок, мати, охороняти, сокира, позад, рясний, тітка, прохати, страхатися, бучний, зволікати, огидити, заятрити, взути, калатати, облік, відсоток.

До литовської мови у XIV - XVI ст. було запозичено такі слова: kazokas "козак", Nepras "Дніпро", trivoti "тривати", ulioti "гуляти", vecerioti "вечеряти", cerenas "черінь", akraicas akraicikas "окрайчик", strieka "стріха", dieska "діжка", kurapka "куріпка" 1579 р., anukas "онук".

                                     

1. Найголовніші словники української мови

Лексика мови систематизується у словниках різних типів. Найважливіші словники сучасної української мови такі:

 • Погрібний М. І. Орфоепічний словник. - К.:Рад.шк., 1984.
 • Словник труднощів української мови/ За ред. С. Я. Єрмоленко К.:Рад.школа,1989.
 • Головащук С. І., Пещак М. М., Русанівський В. М., Тараненко О. О. Орфографічний словник української мови. - К.:Наук.думка, 1994.
 • Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. - К.:Вища школа, 1975.
 • Єрмоленко С. Я.,ЄрмоленкоВ. І.,Ленець К. В., Пустовіт Л. О. Новий російсько-український словник-довідник. К.:Довіра, 1996.
 • Фразеологічний словник української мови: У 2-х т К.:Наук.думка, 1993.
 • Словник синонімів української мови у 2-х т. - К.Наук.думка, 1999.
 • Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука К.:УРЕ, 1985.
 • Російсько-український словник: У 3-х т. - К.: УРЕ, 1982 - 1983.
 • Словник української мови: в 11-ти т. - К.: Наукова думка, 1970 - 1980.
 • Тараненко О. О., Брицин В. М. Російсько-український словник для ділових людей. - К.: Укр.письменник, 1992.
 • Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей: Словник-довідник. - К.:Вища школа, 1975.
                                     

2. Література

 • Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.: словник-індекс: у 3-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Ю. Гриценко голова, К. Г. Городенська, О. А. Дюндик. - V+747 с.
                                     

3. Посилання

 • Українська мова з погляду походження. Тюркізми
 • Лексичні запозичення з української до сусідніх мов
 • Науковці розповіли, скільки в українській мові слів // УНН, 22 січня 2020.
 • Лексичні запозичення до української мови
 • Українізми в інших мовах