Back

ⓘ Іпатіївський літопис




Іпатіївський літопис
                                     

ⓘ Іпатіївський літопис

Іпатіївський літопис - руське літописне зведення 1420-х років. Містить "Повість временних літ", Київський і Галицько-Волинський літописи. У XVII ст. зберігався в Іпатіївському монастирі, від якого отримав назву. Знайдений 1809 року Миколою Карамзіним у Бібліотеці російської Академії наук. Існував у декількох списках. Зберігається в цій бібліотеці. Шифр - 16.4.4. Виданий 1843 року в Санкт-Петербурзі серії Полное собрание русских летописей, Том 2. Перевидався у тій же серії в 1871, 1908, 1923 і 1998 роках. 1989 року вийшов український переклад "Літопис руський" Леоніда Махновця. Важливе джерело з середньовічної історії держав і народів Східної Європи. Інші назви - Іпатський літопис.

                                     

1. Структура

"Лѣтописець руский" - це зведення є компіляцією двох памятників: київського зведення 1198 р. і продовжуючого його галицько-волинського непорічного повіствування, яке було доведено до кінця XIII ст. Є підстави припускати, що поєднання галицько-волинського літописання з київським зведенням здійснили у Володимирі-Волинському за князя Володимира Васильковича.

Зведення містить третю редакцію Повісті временних літ з продовженням до 1117 року, Київський літопис кінця XII ст. та Галицько-Волинський літопис.

                                     

2.1. Списки Іпатіївський Академічний список

Написаний на 307 аркушах. Датується кінцем 1420-х років. У XVII столітті цей список був в Іпатіївському монастирі під Костромою, звідки літопис і отримав назву. У 1809 році його знайшов у Бібліотеці Академії наук історіограф Миколай Карамзін. Список написаний пятьма почерками, до єдиної думки щодо місця його написання дослідники так і не прийшли. Зберігають у російській Бібліотеці Академії наук. Київський і Галицько-Волинський літописи як складові частини Іпатського літопису є памятками української мови.

                                     

2.2. Списки Острозький Хлібниковський або Несторівський

Сер. XVI ст. Датується приблизно 1560 роком, створений, ймовірно, в Києво-Печерському монастирі. Ряд листів в ньому переплутані, інші втрачені і відновлені по давнішому списку. Виявлено серед рукописів купця Петра Хлєбнікова 1809 року Карамзіним і введений в науковий обіг.

                                     

2.3. Списки Четвертинський Погодінський.

Датується приблизно 1620 роком. Є копією Острозького. У свій час належав Михайлові Погодіну. Після придбання колекції Погодіна 1852 року Миколою I разом з іншими рукописами потрапив до Публічної бібліотеки.

                                     

2.4. Списки Єрмолаївський

Датується 1710-ми роками, ймовірно виготовлений у Києві для князя Дмитра Голіцина. Цей список текстологічно стосується Хлібниковського, але має більш яскраві лексичні ознаки українського походження і безліч різночитань, надрукованих у виданні 1908 року окремо, в особливому Додатку.

Зіставлення з хлібниковським списком показує, що більшість різночитань Єрмолаевского списку зявилися в результаті помилок переписувача, який був дуже неуважним і погано розумів давньоруський текст. Помітки на рукописах свідчать, що список в різні часи належав Василю Олексійовичу Голіцину, московському купцеві Матвію Гаврилову, який продав його 1769 року Івану Козміну. Потім список потрапив в колекцію Олександра Єрмолаєва, а 1814 року був придбаний Публічною бібліотекою.

                                     

2.5. Списки Марка Бундура Я. Яроцького.

Датується 1651 роком, до Бібліотеки Академії наук надійшов 1910 року від Яроцького, директора комерційного училища в місті Кременці Волинської губернії. Являє собою обробку хлібниковського списку.

                                     

2.6. Списки Краківський список

Виготовлений для польського історика Адама Нарушевича близько 1795-1796 років. Це - копія Погодінського списку, який для зручності замовника переписали латинськими літерами. Цінний як джерело реконструкції декількох фрагментів Погодінського списку, втрачених після 1796-го.

                                     

3. Опис

Це книга великого формату 30х23 см. Аналіз паперу і почерків показав, що книгу переписано близько 1425 року. Рукопис має старовинну шкіряну оправу з мідними застібками і нараховує 307 нумерованих аркушів, або 614 сторінок.

У рукопису, де текст розташовано у два стовпці, 40 зошитів не рахуючи першого аркуша по 8 аркушів; але 5-й зошит має 7 аркушів, 8-й - 6, 10-й - 3, 14-й - 6, 40-й - 7. Вирвано лише один, восьмий аркуш пятого зошита; він мав бути між арк. 40 зворотним с. 80 і арк. 41 с. 81 нинішньої нумерації. Отже, літопис дійшов до нас у задовільному стані.

                                     

4. Поділ

Загальновизнаним у науці є поділ зводу на три основні частини в свою чергу, кожна з цих частин має вельми складну структуру:

 • Київський літопис XII століття - літописання подій 1118-1198 рр. Листи 106об 245 - стб. 285 - 715. Особливо докладно викладені події 1146-1152 років Листи 118 - 167 - стб. 319 - 465.
 • Галицько-Волинський літопис про події до 1292-го. Листи 245 - 307 стб. 715 - 938
 • "Повість временних літ" з продовженням до 1117 р. Листи 3-106 об. - за виданням в ПСРЛ: т. II, с. 2-285
 • Передує тексту Перелік київських князів від Аскольда і Діра до взяття Києва Батиєм. Лист 2 с. 1-2.

Згідно з концепцією Бориса Рибакова, надзвичайно докладний опис подій 1146 - 1154 року запозичений з особливого "Літопису Петра Бориславича". Вони викладені в середньому в двадцять разів докладніше, ніж події попередніх тридцяти років. Детально описано похід Ігоря Святославича на половців 1185 року, цей опис вважають особливою повістю.

На думку Шахматова, в літописі використано загальноруський звід початку XIV ст. Таким чином, ймовірно, літопис складено в кінці XIII ст.

На думку відомого сучасного філолога Ужанкова, перша частина Галицько-Волинського літопису створювалася як абсолютно самостійний літературний твір - життєпис князя Данила Романовича Галицького. Згідно з концепцією О. В. Горовенка, що є розвитком роботи Ужанкова, "Життєпис Данила Галицького" було приєднано до Київського літопису незабаром після 1268-го у Володимирі-Волинському на замовлення князя Володимира Васильковича. Іншими словами, "галицька" частина майбутнього Галицько-Волинському літопису було приєднана до Київського літопису перш ніж зявилася "волинська" частина - продовження з описом пізніших подій. Це продовження складено було іншим книжником у Володимирі Волинському багато пізніше, в 1288-1290 рр.

О. В. Шеков припустив, що деякі відомості Іпатіївського літопису сягають чернігівського літопису.



                                     

5. Видання

 • Повесть временных лет по Ипатскому списку. - Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1871. - 699 с.
 • Полное собрание русских летописей ПСРЛ. - Т. 2. Ипатьевская летопись 2-е издание. - Санкт-Петербург: Археографическая комиссия, 1908. - XVI с. - 938 стлб. - 87 с. pdf, 4.5 Mb; фото
 • Полное собрание русских летописей ПСРЛ, Т.2. III. Ипатьевская летопись. Санкт-Петербург, 1843. Електронна бібліотека Інституту історії України, Росийская Государственная Библиотека
                                     

6. Бібліографія

 • Ужанков А. И. "Летописец Даниила Галицкого": проблема авторства // Герменевтика древнерусской литературы. Москва, 1992, сб. 3, с. 149 - 180. рос.
 • Черепнин Л. В. Летописец Даниила Галицкого // Исторические записки. Москва, 1941, т. 12, с. 228 - 253. рос.
 • Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Москва-Ленинград, 1947, с. 176 - 267, 431 - 433. рос.
 • Генсьорський А. И. Галицько-Волинський літопис процес складання, редакції і редактори. Київ, 1958.
 • Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор "Слова о полку Игореве". Москва, 1972. рос.
 • Орлов А. С. О галицко-волынском летописании // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. Москва-Ленинград, 1947, т. 5, с. 15 - 24. рос.
 • Генсьорський А. И. З коментарія до Галицько-Волинського літопису // Історичні джерела. Київ, 1969, вып. 4, с. 171 - 184.
 • Франчук В. Ю. Киевская летопись состав и источники в лингвистическом освещении. Киев, 1986. рос.
 • Приселков М. Д. История русского летописания XI - XV вв. Ленинград, 1940. рос.
 • Грушевський М. С. Хронольогія подій Галицько-Волинської літописи // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Львів, 1901, т. 41, с. 1-72.
 • Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Ленингард, 1926, т. 31, с. 93 - 126. рос.
 • Ужанков А. И. "Летописец Даниила Галицкого": К вопросу об авторе второй редакции // Герменевтика древнерусской литературы. Москва, 1994, сб. 6, с. 62 - 79. рос.
 • Ужанков А. И. "Летописец Даниила Галицкого": редакции, время создания // Герменевтика древнерусской литературы. Москва, 1989, сб. 1, с. 247 - 283. рос.
 • Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV - XVI вв. Москва-Ленинград, 1938, с. 69 - 118. рос.
 • Лихачева О. П. Летопись Ипатьевская // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Ленинград, 1987, вып. I, с. 235 - 241. рос.
 • Київський літопис ХІІ ст. за Іпатіївським списком близько 1425 року // Німчук В. Хрестоматія з історії української мови X - XIII ст. // НАН України. Інститут української мови. - Київ; Житомир: Полісся, 2015. - С. 236. - Зібрання памяток української мови найдавнішого періоду Х - ХІІІ ст. - Назва обкл.: Історія української мови. Хрестоматія X - XIII ст.
 • Насонов А. Н. История русского летописания XI - начала XVIII века. Москва, 1969, с. 226 - 245. рос.


                                     

6.1. Бібліографія Довідники

 • В. В. Німчук. Памятки української мови // Українська мова. Енциклопедія.
 • Франчук В. Ю. Іпатіївський літопис // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін. ; Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2005. - Т. 3: Е - Й. - С. 531. - 672 с.: іл. - ISBN 966-00-0610-1.
 • Іпатський літопис // Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. - Буенос-Айрес, 1959. - Т. 2, кн. 4: Літери Ж - Й. - С. 552. - 1000 екз.
 • Іпатіївський кодекс // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт уклад. Ю. І. Ковалів. - Київ: ВЦ "Академія", 2007. - Т. 1: А - Л. - С. 435.