Back

ⓘ Новгородські літописи
                                     

ⓘ Новгородські літописи

Літописи новгородські - коло літописних памяток, що обєднуються місцем їх створення у Великому Новгороді.

Всього відоме пять памяток під цією назвою:

 • Новгородський перший літопис
 • Новгородський другий літопис
 • Новгородський третій літопис
 • Новгородський четвертий літопис
 • Новгородський пятий літопис
                                     

1. Історія

Найдавнішою памяткою новгородського літописання є так званий Новгородський перший літопис далі - Н I, відомий в двох редакціях - старшій Н I ст. і молодшій Н I мол. Старша редакція представлена Синодальним списком XIII - XIV ст., а молодша збереглася в списках починаючи із сер. XV ст. Синодальний список, що складається з двох різночасних частин - кінця XIII ст. і 2-ї чв. XIV ст., - дефектний: у ньому втрачений початок; оповідання охоплює період з 1016 до 1333 р. Текст Н I мол. близький до Н I ст., але продовжує його до 30-40-х рр. XV ст. В Н I мол. відбилося так зване Початкове зведення кінця XI ст., що передував створенню Повісті временних літ. Очевидно, він же знаходився й у втраченій частині Н I ст. Питання про час його включення залишається поки спірним. Характерними рисами Н I є підкреслено місцеве, новгородське коло інтересів літописців, простота стилю, демократичність мови, що відобразили ряд діалектизмів див. давньоновгородський діалект.

Наступний етап новгородського літописання відбився в так званому Новгородському Карамзінському Літопису, що обривається на 1428 р. Цей літопис, що складається з двох добірок звісток, зберігся в єдиному списку кінця XV ст. і залишається дотепер невиданим. Значення цього памятника визначається тим, що тут уперше новгородський літописець виявляє помітну цікавість до подій не тільки місцевих, а й східнословянських. У завершеному вигляді ця тенденція реалізується в Новгородському IV літописі далі - Н IV; називається умовно четвертим згідно з тим порядком, у якому публікувалися новгородські літописи при першому виданні 1841 р. Укладач Н IV - очевидно, літописець архієпископа Євфимія II 1429 - 1458 - використовував Новгородський Карамзінський літопис, коригуючи її за Н I і доповнюючи іншими статтями. Н IV відома в двох редакціях - старшій і молодшій, текст яких подібний до 1428 р. Деякі списки Н IV продовжують виклад подій до останнього року Новгородської республіки 1478 р. Особлива редакція Н IV - Новгородський V літопис - була доведена до 1446 р. У ній помітне прагнення знову повернутися до традиційної лінії новгородського літописання з переважним інтересом до місцевих подій.

Падіння Новгородської республіки перервало на час літописання, відновлене лише в XVI ст. У 1539 р. у Новгороді було складене, очевидно, по велінню архієпископа згодом митрополита всея Русі Макарія літописне зведення, основане на Н IV і продовжуючи її оригінальними звістками. Цей памятник називають Новгородським літописом Дубровського або Н IV за списком Дубровського. Ще один Новгородський літопис XVI ст. - новгородський ІІ далі - Н ІІ, доведений до 1572 р. включно, - є по суті незавершеною заготовкою, у якій зібрані виписки з різних літописів без дотримання хронологічного порядку. Особливо цікаві в цьому памятнику звістки 1568 - 1572 р., що містять цінні відомості по історії опричнини в Новгороді. Наприкінці XVI - поч. XVII ст. був складений Новгородський Уваровський літопис, друга частина якого починаючи з 1500 р. заснована на незбережених новгородських джерелах. Після створення цього памятника складання літописних зведень у Новгороді надовго припинилося, мабуть, у звязку з загальним занепадом культурного життя міста після московської окупації, опричнини та зведення Новгороду до провінції у Московській державі. Поновлення новгородського літописання в 70-80-х рр. звязано, імовірно, з діяльністю патріарха Іоакима, якому належала ініціатива створення Новгородського III літопису далі - Н ІІІ. Від первісного вигляду Н ІІІ походить Новгородський Забілинський літопис, доведений до 1679 р., від якого, своєю чергою, походить Новгородський Погодінський літопис, створений у 80-90-х рр. XVII ст. Особливість Новгородських літописів останньої чверті XVII ст. - поява в них систематичних посилань на джерела і навіть елементи критики джерел, як в українських памятках того часу, що знаменують початок нового ставлення творців літописів до своїх творів.

                                     

2. Видання

 • ПСРЛ. - СПб., 1841. - Т. 3 Н I Н II, Н III; СПб., 1842. - Т. 4. - Н IV; 2-е изд. - Пг.; Л., 1915 - 1929 Н IV, Н V; М., 1965. - Т. 30 Н II; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. - М.; Л., 1950. рос.
 • Новгородская летопись по синоидальному харатейному списку. - Изд. Археографической коммиссии. - Санктпетербург, 1888. рос.
                                     

3. Література

 • Азбелев С. Н. Новгородские летописи XVII века. - Новгород, 1960 рос.
 • Шахматов А. А. Обозрение летописных сводов XIV - XVI вв. - М.; Л., 1938. - С. 128 - 132, 182 - 207, 371 рос.
 • Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. - М.; Л., 1947. - С. 197 - 215, 444 - 450 рос.
 • Зиборов В. К. Летопись Новгородская II // Там же. - Вып. 2, ч. 2. - С. 51 рос.
 • Лурье Я. С.; 1) Летопись Новгородская IV // Там же. - С. 51-52; 2) Летопись Новгородская Дубровского // Там же. - С. 52-54; 3) Летопись Новгородская Карамзинская // Там же. - С. 54-55; 4) Летопись Новгородская Хронографическая // Там же. - С. 55- 56 рос.
 • Клосс Б. М. Летопись Новгородская первая // Словарь книжников. - Вып. 1. - С. 245 - 247 рос.