Back

ⓘ Слово про погибель Руської землі
                                     

ⓘ Слово про погибель Руської землі

Слово про погибель Руської землі - уривок не збереженого повністю твору, що був присвячений татаро-монгольській навалі на Русь.

                                     

1. Загальні відомості

Слово про погибель Руської землі дійшло до нас у двох списках як вступ до першої редакції Житія Олександра Невського, що давало підставу дослідникам бачити в ньому вступ до гіпотетичної світської біографії князя, що нібито послужив основою його Житія. Однак порівняння стилю Слова зі стилем Житія свідчить про незалежність і різночасність виникнення цих творів; їх обєднання - факт пізнішої літературної історії. Уривок, що дійшов до нас, Слово - або вступ, або перша частина памятки, що описує розгром руських князівств полчищами Батия. У збереженому тексті описується колишня краса і багатство Руської землі, її колишня політична могутність. В патріотичних творах древньої і середньовічної літератур, що створювалися в той час, коли батьківщина письменника страждала від воєн, міжусобиць і сваволі, розповіді про нещастя передував вступ, що вихваляв колишню велич країни. За поетичною структурою й в ідейному відношенні Слово близьке до "Слова о полку Ігоревім". Обидва ці твори відрізняє високий патріотизм, загострене почуття національної самосвідомості, гіперболізація сили і військової доблесті князя-воїна, ліричне сприйняття природи, ритмічний лад тексту. Між обома творами можуть бути відзначені близькі стилістичні формули, подібні до поетичних образів, рівнобіжні словосполучення й звороти. Але близькість цих творів пояснюється не залежністю одного твору від іншого, а їхніми поетичними особливостями.

З питання виникнення Слова існує кілька точок зору. Найпереконливішою варто визнати датування тих дослідників, що звязують виникнення Слова з Батиєвою навалою на Русь та Залісся у 1237 - 1240 роках. Слово обривається на фразі "А в ты дни бол Ђ знь крестияномъ, отъ великаго Ярослава и до Володимера, и до ныняшняго Ярослава и до брата єго Юрья князя володимерьскаго". "Нинішній Ярослав" - Ярослав Всеволодович, помер у 1246, отже, Слово було написано до 1246. Юрій Всеволодович теж іменується як сучасний князь, що княжить, а він загинув у битві на Сіті 4 березня 1238 року. Можливо, Слово було створено на самому початку навали Батия, до битви на ріці Сіть.

Імя автора Слова невідоме. Існують лише різні припущення про те, де було написано Слово про погибель Руської землі, і яке походження його автора. Одні дослідники вважають, що автор - новгородець, інші відносять місце виникнення Слова до Русі, треті бачать в авторі памятки залісця - жителя Переяславля-Залісського або Володимира, четверті місцем написання Слова називають Залісся, але автор, на їхню думку, виходець з Русі. Остання гіпотеза найпереконливіша: у Слові багато рис, звязаних з Заліссям, а разом з тим автор добре знає легенди про Володимира Мономаха руського походження.

Слово уплинуло на декілька памяток пізнішого часу. Окремими образами Слова скористався: чернець Кирило-Бєлозерського монастирі Єфросин, створюючи свій варіант "Задонщини" кінець 70-х років XV ст., ремінісценції із Слова містяться в Житії Феодора Ярославського в редакції Андрія Юрєва 2-а половина XV ст. і в Степенній книзі 60-і роки XVI ст.

Слово про погибель Руської землі було відкрито наприкінці XIX ст., перша його публікація вийшла в 1892. Текст Слова неодноразово публікувався й окремо, і в складі збірників і хрестоматій. Твору присвячена велика дослідницька література докладний огляд її див. у монографії Ю. К. Бегунова.

                                     

2. Джерела

 • Слово о погибели Русской земли // Воинские повести Древней Руси С. 116 - 119;
 • "Слово про погибіль Руської землі" ХІІІ ст. за списком ХV ст. // Німчук В. Історія української мови. Хрестоматія Х-ХІІІ ст. - Житомир: Полісся, 2015. - С. 347.
 • Слово о погибели Русской земли / Подг. текста, перевод и комм. Л. А. Дмитриева // ПЛДР: XIII век М., 1981 С. 130-131, 544-546;
 • Лопарев Х. М. Слово о погибели Русскыя земли: Вновь найденный памятник литературы XIII в. - СПб., 1892 ПДП, № 34;
 • Слово о погибели Русской земли // Русская литература XI - XVIII вв М., 1988 С. 88-89.
 • Слово о погибели Русской земли / Подг. текста, перевод и примеч. Ю. К. Бегунова // Изборник 1969. - С. 326 - 327, 738 - 739;
 • Бегунов Ю. К. Памятник русской литературы XIII века "Слово о погибели Русской земли". - М.; Л., 1965 здесь перечень всех изд. и исслед. С. до 1965 г.;
 • Слово о погибели Русской земли / Подг. текста Л. А. Дмитриева; Перевод Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова // Слово о полку Игореве. - Л., 1967. - С. 359 - 362 Библиотека поэта. Большая серия;
 • Слово про погибель Руської землі / Переклав В. Крекотень // Давня українська література: Хрестоматія. - С. 238.
                                     

3. Література

 • Гудзий Н. К. О "Слове о погибели Рускыя земли" // ТОДРЛ. - 1956 Т. 12 С. 527 - 545;
 • Тихомиров М. Н. Где и когда было написано "Слово о погибели Русской земли" // ТОДРЛ 1951 Т. 8. - С. 235 - 244;
 • Горский А. А. Проблемы изучения "Слова о погибели Рускыя земли": К 750-летию со времени написания // ТОДРЛ. - 1990. - Т. 43. - С. 18-38.
 • Мещерский Н. А. К реконструкции текста "Слова о погибели Рускыя земли" // Вестник ЛГУ. - № 14. Серия истории, языка и литературы Л., 1963 Вып. 3 С. 44-53;
 • Дмитриев Л. А. Слово о погибели Русской земли // Словарь книжников Вып. 1 С. 432 - 434;
 • Соловьев А. В. Заметки к "Слову о погибели Рускыя земли" // ТОДРЛ. - 1958-Т. 15 С. 109 - 113;
 • Данилов В. В. "Слово о погибели Рускыя земли" как произведение художественное // ТОДРЛ 1960 Т. 16 С. 132 - 142
 • Мансикка В. Житие Александра Невского СПб., 1913 ПДП, № 180;