Back

ⓘ Об'єкти
                                               

Астрономічний обєкт

Небесне тіло - всі природні обєкти, які є в космосі. До них належать комети, планети, метеорити, астероїди, зірки тощо. Астрономічні обєкти вивчає астрономія.

                                               

Транснептуновий обєкт

Транснептунові обє́кти - небесні тіла Сонячної системи, які здебільшого перебувають поза орбітою Нептуна. За визначенням Лабораторії динаміки сонячної системи, велика піввісь їхньої орбіти перевищує велику піввісь орбіти Нептуна. На кінець 2016 року відкрито 2302. Їх поділяють на три категорії: Резонансні обєкти - утворюють резонанси з рухом Нептуна 1:2, 2:3, 3:4, 2:5 тощо Обєкти з резонансом 2:3 називають плутино за їхнім типовим представником - Плутоном. Вважається, що плутино складають від 10 до 20 % чисельності обєктів поясу Койпера. Класичні обєкти - мають орбіти, близькі до кола, з н ...

                                               

Географічні обєкти

Географíчні обє́кти - природні або штучні, цілісні і відносно стабільні географічні утворення, що характеризуються певним місцем розташування на поверхні Землі та участю у формуванні й зміні ландшафту економічна зона України), інші подібні обєкти), обєкти, які складають систему адміністративно-територіального устрою України, а також обєкти загальнодержавного значення (важливі промислові, транспортні, соціально-культурні, культові та інші обєкти, створення, найменування та перейменування яких здійснюється центральними органами державної влади.

                                               

Навколоземні обєкти

Навколоземні обєкти - обєкти Сонячної системи, які внаслідок руху своєю орбітою можуть наближатися до Землі. До них належать астероїди та короткоперіодичні комети, які в перигелії наближаються до Сонця на відстань менше 1.3 а. о. Переважну більшість таких обєктів становлять навколоземні астероїди. Якщо такі обєкти мають розмір більше 140 м та можуть наближатися до Землі на відстань 0.05 astronomical units чи менше, то їх вважають потенційно небезпечними. До навколоземних обєктів включають також космічні апарати і метеороїди, досить великі для того, щоб їх можна було відстежувати в космічно ...

                                               

Початковий та термінальний обєкти

Початковий обєкт - в теорії категорій, це такий обєкт I категорії C, що для кожного обєкта X в C, існує єдиний морфізм I → X. Термінальний обєкт притягуючий обєкт, фінальний обєкт - в теорії категорій, це такий обєкт T категорії C, що для кожного обєкта X в C, існує єдиний морфізм X → T. Якщо обєкт є одночасно і початковим і термінальним, то він називається нульовим обєктом.

                                               

Обєкт керування

Обє́кт керування - обєкт, що потребує спеціально організованих діянь для того, щоб забезпечити близькі до бажаних процеси та значення параметрів. В автоматизованих системах під обєктом керування розуміється умовно відокремлена частина системи, на яку впливає система керування для досягнення необхідного результату. Обєктом керування може бути окрема машина, апарат, пристрій, технологічний процес або сукупність технічних засобів, які виконують технологічний процес, але при цьому потребують спеціально організованих впливів ззовні для досягнення поставленої мети керування. Прикладами обєктів к ...

                                               

Обєкт

Обє́кт - у загальному значенні - "те, на що спрямована певна діяльність". Обєкт - семантична категорія синтаксису, що стосується назв предметів або істот, на які спрямовано дію, процес або стан, звичайно виражені дієсловом. Обєкт або додаток - другорядний член речення Обєкт - матеріальний предмет пізнання і практичного впливу з боку людини субєкта; будь-який предмет думки, "- явище, на яке спрямовується дія права. Обєкт у мовознавстві Обєкт керування - обєкт, що потребує спеціально організованих діянь для того, щоб забезпечити близькі до бажаних процеси та або значення співвідношення значе ...

                                               

Потенційно небезпечні астрономічні обєкти

Потенційно небезпечний астрономічний обєкт - космічний обєкт з орбітою, що допускає зближення із Землею на потенційно небезпечну відстань, і має достатньо великі розміри для того, щоб зіткнення завдало шкоди. Потенційно небезпечні астрономічні обєкти відносяться до особливого підкласу астрономічних обєктів. Астрономічний обєкт вважається потенційно небезпечним, якщо він наближається до Землі на відстань менше 0.05 а. о. близько 19.5 відстаней від Землі до Місяця, і його діаметр перевищує 100 - 150 метрів. Обєкти таких розмірів достатньо великі, щоб викликати значні руйнування на суші або ц ...

                                               

Список обєктів Сонячної системи за розміром

У списку обє́ктів Сонячної системи за розміром представлені обєкти Сонячної системи в порядку зменшення середнього радіусу. У нього входять Сонце, вісім основних планет та їх супутники, карликові планети і кандидати в карликові планети, а також найбільші астероїди і ряд інших обєктів, що представляють історичний або науковий інтерес, такі як комети та навколоземні астероїди.

                                               

Пул обєктів (шаблон проєктування)

Пул обєктів - твірний шаблон проєктування, набір ініціалізованих і готових до використання обєктів. Коли системі потрібно обєкт, він не створюється, а береться з пулу. Коли обєкт більше не потрібен, він не знищується, а повертається в пул.

                                               

Непізнаний літаючий обєкт

НЛО - невизначений літаючий обєкт - будь-який незвичайний, неочевидний обєкт або явище в небі, причину якого не може бути визначено спостерігачем. У загальній культурі, цю назву використовують більш вільно для опису інопланетного корабля, що є одним з декількох пояснень, запропонованих для таких явищ. Явище появи невпізнаних літаючих обєктів у широкому сенсі існувало впродовж всієї людської історії, хоча сам термін "невизначений літаючий обєкт" ввійшов до ужитку в XX столітті. З наукової точки зору, досі не існує жодного підтвердженого доказу того, що НЛО якимось чином повязано з прибульця ...

                                               

Обєкт Гербіга - Аро

Обєкти Гербіга - Аро - невеликі зони туманностей, які повязані з молодими зорями. Вони утворюються, коли газ, викинутий цими зорями, взаємодіє з навколишніми хмарами з газу та пилу на швидкості в декілька сотень кілометрів на секунду. Обєкти Гербіга - Аро характерні для областей формування зір; інколи вони спостерігаються біля поодиноких зір - витягнутими вздовж їх осі обертання. Обєкти Гербіга - Аро - тимчасові утворення, максимальний час існування яких - декілька тисяч років. Вони розвиваються практично "миттєво": на знімках, які зроблені навіть з невеликими інтервалами, помітно їх висок ...