Back

ⓘ Техніка
                                               

Техніка

Техніка - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовано знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва. У вужчому сенсі під технікою маються на увазі машини, механізми, прилади, пристрої, знаряддя тієї чи іншої галузі. Часто у поняття техніки і до обєктів технічних наук включається також технологія від грец. techne + logos - слово, вчення - сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також опис способів виробництва. Це так тому, що техніка ...

                                               

Леваллуазька техніка

Леваллуазька техніка - в археології, характерна для епохи стародавнього палеоліту техніка обробки каменю. Першим, хто дав чітке визначення цього терміна, був французький дослідник Франсуа Борд. Названа по характерному давньопалеолітичному місцезнаходженню Леваллуа-Перре Levallois-Perret, поблизу Парижа. Полягає в ретельній попередній обивці нуклеуса ядрища, що здобуває завдяки цьому схожість з панциром черепахи черепахоподібний нуклеус. Така оббивка зумовлювала правильну форму овальних, прямокутних або трикутних відщепів і пластин, які відколювалися від нуклеуса і служили для виготовлення ...

                                               

Повітрянодесантна техніка

Повитряно-десантна техніка - спеціальна техніка, спорядження та обладнання, які призначені для десантування особового складу, озброєння, бойової техніки і матеріальних засобів з військово-транспортних літаків парашутним способом. До повітряно-десантної техніки відносяться парашути людські і вантажні, парашутні платформи, багатокупольні і парашутно-реактивні, а також безплатформенні системи десантування техніки, вантажні контейнери та інш.

                                               

Побутова техніка

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю, за розміром, цільовим призначенням тощо.

                                               

Військова техніка

Військова техніка - озброєння, бойові й небойові машини, прилади, апарати й інші технічні засоби, якими оснащуються збройні сили. Зброю, як засіб ураження часто виділяють у самостійне поняття. Велика кількість завдань, повязаних із застосуванням військової техніки обумовлює її різноманітність по видах, численність і складність по конструкції.

                                               

Агрегат (техніка)

Агрегат - у техніці: складальна одиниця, що має повну взаємозамінність, яку можна складати окремо від інших частин виробу чи виробу в цілому і яка може виконувати призначену функцію у виробі або діяти самостійно наприклад, автомобільний двигун. турбоагрегат - жорстко зєднані на одному валу турбіна й робоча машина. сукупність двох і більше конструктивно обєднаних різнотипних машин: генераторів, двигунів, апаратів, що діють спільно наприклад, турбогенератор - обєднана установка парової турбіни та електричного генератора. Термін "агрегат" використовується також для означення окремих допоміжни ...

                                               

Ударна техніка

Ударна техніка - в бойових мистецтвах це сукупність засобів, способів і методів виконання ударів. Техніка виконання ударів є предметом вивчення в таких бойових мистецтвах як бокс, кікбоксинг, тайський бокс, ушу, карате, тхеквондо тощо. Стильовою протилежністю ударної техніки є техніка боротьби.

                                               

Юридична техніка

Юридична техніка - сукупність методів, засобів і прийомів, які використовуються у відповідності до прийнятих правил при виробленні та систематизації нормативно-правових актів для забезпечення їх досконалості. Найважливіший її різновид - законодавча, зокрема правозастосовна техніка.

                                               

Техніка в Україні

Техніка в Україні Розвиток техніки у сучасному розумінні він повязаний з появою машин і з механізацією виробничих процесів почався в Україні з кін. 18 ст. Насамперед розвинулася в Україні техніка текстильної мануфактури у тому числі й техніка канатного та прядильного виробництва і досить рано техніка варення салітри і мила та виробу свічок. Дещо пізніше насамперед на Волині почала розвиватися техніка сталеварення, кришталевого, скляного, порцелянового та фаянсового виробництва. У 19 ст. у звязку з відкриттям та освоєнням покладів залізної руди і вугілля та з побудовою залізниць почався пер ...

                                               

Сільськогосподарська техніка

Сільськогосподарська техніка, сільгосптехніка - широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації і автоматизації окремих операцій або технологічних процесів. У сільському господарстві техніка, зазвичай, використовується на сільськогосподарських обєктах і підприємствах, на усіх етапах сільгосп виробництва: при обробці та підготовці грунту, заготівлі кормів, посіві та збиранні врожаю, а також для утримання домашніх тварин. Для постійного використання сільськогосподарської техніки з сільськогосподарською метою створ ...

                                               

Завод побутової техніки в м. Івано-Франківськ

Концерн Antonio Merloni збиралися нарощувати обороти до 3500 одиниць техніки щодня, але світова фінансова криза скоригувала плани. Оптимізуючи роботу групи на міжнародному рівні, 2009 року італійський концерн вирішив продати українське підприємство. Це збіглося з намірами шведської Electrolux розширити потужності у Східній Європі. Їхній вибір припав на Івано-Франківськ, адже купівля підприємства, що розташоване недалеко від заводів компанії в Угорщині, Румунії та Польщі, була вигідною з точки зору логістики. До того ж Україна мала порівняно дешеву робочу силу та вихід на ринок країн СНД. У ...

                                               

Аерокосмічна техніка

Аерокосмічна техніка - основна область інженерії, яка займається створенням і розвитком літальних і космічних апаратів. Вона розділена на дві частини: авіаційна техніка і техніка астронавтики. Авіаційна техніка була початковим терміном, проте, технології польоту, які використовуються і в космічному просторі, надали поштовх іншому терміну, більш широкому "аерокосмічний інженерінг", який використовується і сьогодні.Аерокосмічна промисловість, зокрема, філіал космонавтики, часто називають її ракетобудуванням.

                                               

Технічний аналіз (техніка)

Технічний аналіз - у техніці - сукупність фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів аналізу складу речовин. Технічний аналіз застосовують для визначення складу та якості речовин, зокрема корисних копалин і продуктів їх переробки, з метою оцінки ресурсів, маркування та кодифікації, обґрунтування технології збагачення, оцінки його ефективності, встановлення товарної цінності одержуваної продукції.

                                               

Авіація

Авіація - галузь техніки повязана з розробкою і використанням літальних апаратів важчих за повітря. Під поняттям авіація також часто розуміють сукупність літальних апаратів важчих за повітря таких як літаки, гелікоптери, автожири, часто включаючи ще літальні апарати легші за повітря, і організації що їх використовують чи обслуговують повітряний транспорт тощо, розрізняючи цивільну авіацію і військову авіацію. Основою розвитку технічних засобів авіації є такі наукові дисципліни як аеродинаміка, теорія двигунів та інше.

                                               

Автоматизація

Автоматизація - є одним з напрямів науково-технічного прогресу, який спрямовано на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі у процесах отримання, перетворення, передавання і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій. Разом з терміном автоматичний, використовується поняття автоматизований, що підкреслює відносно великий ступінь участі людини у процесі. Термін автоматизація, натхненний словом автоматичний похідне з автомата ...

                                               

Вакуумна техніка

Вакуумна техніка - технічні системи та елементи для одержання і підтримування вакууму, прикладна наука про них, техніка здійснення вакуумних вимірювань, а також розроблення, конструювання і застосування вакуумних пристроїв.

                                               

Вибухова справа

Вибухова справа - галузь техніки, що охоплює комплекс процесів, повязаних з використанням енергії вибуху ВР.

                                               

Електроніка

Електроніка - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації. Також електроніка - це галузь фізики та техніки, в якій досліджуються електронні процеси, що повязані з утворенням та керуванням руху вільних електронів та/або інших заряджених частинок в різноманітних середовищах та на їх границях, а також проблеми і методи розробки електронних приладів різного призначення. Найхарактерніші ви ...

                                               

Машина

Машина - технічний обєкт, який складається із взаємоповязаних функціональних частин, що використовує енергію для виконання покладених на нього функцій. Традиційно, під машиною розуміють технічну систему, яка виконує або допомагає у виконанні якогось виду роботи. Проста машина - механізм, який перетворює напрям або величину сили без споживання енергії. Машини використовуються для виконання певних дій з метою зменшення навантаження на людину або повної заміни людини при виконанні конкретного завдання і є основою для підвищення продуктивності праці. Історично, спочатку машину класифікували як ...

                                               

Механізація

Механізація - один з основних напрямів науково-технічного прогресу, який полягає в широкому застосуванні механізмів. Розрізняють часткову механізацію окремі ручні операції виконують машини або механізми, комплексну механізацію охоплює весь комплекс робіт по виконанню закінченого процесу або створенню певного виробу; при цьому робітник керує комплексом машин і якісно вищий ступінь механізації - автоматизацію машинами керують механізми, робітник лише налагоджує і контролює виробничий процес. Головним сучасним напрямом технічного прогресу, основою підвищення продуктивності праці та поліпшення ...

                                               

Механізм

Механизм - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних обєктах.

                                               

Науково-технічна інформація

Науково-технична інформація - документовані чи публічно оголошувані відомості про вітчизняні та закордонні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Науково-технічна інформація є суспільним надбанням, необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності, зокрема наукової і технічної творчості. Науково-технічна інформація, що є продуктом інтелектуальної творчої праці, станов ...

                                               

Науково-технічний прогрес

Науково-техничний прогрес - це поступовий рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це обєктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності. Разом з тим, відомо, що 60 % - 70 % від усіх наукових розробок у виробництво взагалі ніколи не впроваджується. Тобто науково-дослідний процес охоплює значно більший обсяг знань ніж та його час ...

                                               

Промислово-виробнича техніка

Промислово-виробнича техніка - сукупність технічних засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого характеру в промисловості. До виробничої техніки відносять машини, двигуни, механізми, інструменти, апаратуру, засоби керування машинами й технологічними процесами, засоби транспорту, комунікації, звязку тощо.

                                               

Технізація

Технізація - оснащення технічними засобами, впровадження технічних засобів у будь-яку галузь діяльності. Станом на початок ХХІ ст. важливими аспектами є технізація науки, технізація людини, технізація культури.

                                               

Технічна система

Технична система - це штучно створена сукупність елементів і відношень між ними, які утворюють цілісну структуру обєкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.

                                               

Технічний обєкт

Техничний обє́кт - будь-який виріб, який можна розглядати відокремлено. Технічний обєкт може складатися з технічних засобів, програмних засобів або їх поєднання і може в окремих випадках включати людей, що його експлуатують, обслуговують та/або ремонтують. Кожний технічний обєкт має певну функцію, що забезпечує реалізацію відповідний споживчої потреби. До технічних обєктів відносяться окремі машини, апарати, прилади, споруди та інші пристрої, що виконують певні функції з перетворення, зберігання або транспортування речовини, енергії чи інформації. До технічних обєктів також відноситься буд ...

                                               

Технічні науки

До головних технічних наук належать: металургія, гірництво, ливарна справа, машинознавство, електротехніка, теплотехніка, гідротехніка, радіотехніка, будівництво й ін. Технічні науки тісно повязані з точними науками та природничими науками, впливають одна на одну, а при їхній співдії виникають нові галузі наприклад, біоніка. В Україні перші наукові дослідження з техніки почалися з кінця 18 ст.; упродовж 19 - поч. 20 століть досліди зосереджувалися на вдосконаленні технології металів, машинобудування, видобутку корисних копалин тощо. До першої світової війни технічні науки розвивалися голов ...

                                               

Технокомунізм

Технокомунізм - філософсько-футурологічна концепція переходу до егалітарного суспільного ладу через розвиток перспективних технологій. Під цим терміном розуміють також і сам гіпотетичний устрій, при якому всі використовувані людьми штучні матеріальні обєкти створюються повністю автоматизованим технічним середовищем, в якому живуть люди, без фізичної участі людини на підставі інформації, що є загальним надбанням всього людства. На відміну від марксистського вчення, яке неодмінною умовою переходу до соціалізму комунізму ставить соціальну революцію, розробники теорії технокомунізму не вважают ...

                                               

Установка (техніка)

Установка – функціонально об’єднана сукупність технічних засобів, устаткування. Пристрій, механізм за допомогою якого виконують певні операції або одержують щось. Наприклад, У. збагачення корисних копалин, У. усереднення, У. пелетування, компресорна У. шахтна, У. водовідливу, вентиляторна У. тощо.